Cookie Consent by TermsFeed Sikrer villaksen i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Sikrer villaksen i Nordland

Illustrasjonsbilde

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland gir et tilskudd til Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning på kr 300 000,- . Pengene skal brukes til gjennomføring av det tredje året av prosjektet «Nordland 2023».

Prosjektet «Nordland 2023» (N-2023) i regi av Norsk Villaksforvaltning har som visjon å bidra til mer villaks i elvene i Nordland i god sameksistens mellom grunneiere, sportsfiskere, oppdrettsselskap og kraftselskap. Målsettingen er at Nordland i 2023 skal være det ledende villaksfylket i Norge. Prosjektet skal øke entusiasmen for villaksen, først og fremst hos grunneiere og sportsfiskere, ved å styrke den lokale villaks-forvaltningen

Gode resultater

- Etter kun to års drift er det oppnådd svært gode resultater i form av å ha fått på plass en struktur av samarbeidspartnere på tvers av bransjer og organisasjoner, og ikke minst har de klart å involvere så mange som 27 elveeierlag i Nordland med i prosjektet. Dette borger for en positiv utvikling av fiskebestandene i mange vassdrag, og dermed også et økt potensial for tilknyttede nærings- og fritidsaktiviteter. Jeg ser at dette er et prosjekt som vil kunne få betydning for store deler av fylket, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Hun legger til at bevilgningen som nå gis er for øvrig den samme som fylkeskommunen innvilget både for første- og andre prosjektår til Nordland 2023

Vil ha flere med på laget

Fylkesråden mener Nordland 2023 er et viktig og støtteverdig prosjekt, men oppfordrer flere til å bli bidragsytere enn bare fylkeskommunen og oppdrettsnæringen til selve hovedprosjektet i Nordland 2023.

Les mer om elveprosjektene i Nordland og hvilke elver som omfattes av prosjektet

Se presentasjonsvideo fra Beiarelva: (artikkelen fortsetter under videoen)

- Betyr svært mye

Daglig leder i stiftelsen Norsk Villaksforening Atle Frøysland  er veldig glad for bevilgningen fra Nordland fylkeskommune og er full av lovord om fylkeskommunens deltakelse i arbeidet for å sikre villaksen

- Uten fylkeskommunens medvirkning hadde vi ikke eksitert, vi er svært takknemlig for den backingen vi har fått helt fra starten. Nå skal vi jobbe knallhardt fremover for å nå vårt mål om å gjøre Nordland til det beste villaksfylket i Nordland. Fylket har over 260 vassdrag som har laks/sjøørret/sjørøye, og i mange av disse vassdragene er det et stort potensial for å forsterke forvaltningen, sier han.

Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning (SNVF) er stiftet av grunneiere, sportsfiskere og oppdretts- og kraftselskap.  Stiftelsen arbeider for at det skal bli mer villaks, sjøørret og sjørøye i elva, bedre sportsfiske og økt lokal verdiskaping. En annen viktig oppgave er å utvikle vassdragene som attraktive nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for ulike grupper av lokalbefolkningen og tilreisende.