Cookie Consent by TermsFeed Skal skape folkehelse i hele fylket - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skal skape folkehelse i hele fylket

Christian Torset - Klikk for stort bildeChristian Torset Susanne Forsland Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. 36 søkere i hele Nordland får midler til et mangfold av aktiviteter.

– Frivillige organisasjoner er viktige arenaer for å forebygge skape gode fellesaktiviteter. Men ikke minst er de viktige for å motvirke utenforskap. En sterk og mangfoldig frivillig sektor er viktig for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse, og for attraktive og livskraftige lokalsamfunn, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Viktig for psykisk helse

Folkehelsetiltakene spenner vidt i fra sosiale møteplasser for psykisk syke, via friluftsliv for personer med utviklingshemming, e-sport for ungdommer, sittedans for eldre, varmtvannsbasseng for slagpasienter, og til stolpejakt som lavterskelaktivitet, og samlinger for unge med rusproblemer.

– Det skal bo folk i hele Nordland. Og vi ønsker å legge rammer for å skape gode liv. Da har ulike fritidsaktiviteter stor betydning. Kanskje aller mest for de som faller litt utenfor i samfunnet, påpeker Christian Torset.

I alle aldre og kulturer

Fylkesråden påpeker at det er forsøkt å støtte tiltak som dekker alle alderssegmenter, ulike interessefelt og også tilbud til folk som har kommet fra andre land og kulturer.

– Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet vi driver. Denne tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland i tråd med FN`s bærekraftsmål, påpeker Torset.

Sosial bærekraft

Han poengterer at befolkningens helse og livskvalitet og en rettferdig fordeling er avgjørende for bærekraften i et samfunn.

– Sosial bærekraft handler om gode levekår, reduksjon av sosiale forskjeller, fattigdomsbekjempelse, integrering, tilgjengelige og gode tjenester og trygge og trivelige nærmiljøer. I dette perspektivet er den frivillige sektoren helt avgjørende for å bo og leve godt i Nordland, avslutter fylkesråd Christian Torset.

 

Folkehelsetiltak 2022
Søker Tiltak/prosjekt Tilskudd inntil
Helgeland
Sømna Frivilligsentral Fredagskafe 20 000
Kjella Helselag Mere sammen, en gnist i hverdagen 25 000
Sømna Frivilligsentral Frisbeegolf for alle 20 000
Binda Frivilligsentral Aktivitet, samhold og fellesskap på tvers av bygdene i kommunen 15 000
Grane Frivilligsentral Aktiv senior 20 000
Rana Røde Kors Kafe for eldre og seniorer 30 000
Bjerka IL Bjerka karate 30 000
Vefsn Røde Kors Møteplass for kvinner 10 000
Rana Frivilligsentral Spisevenn 32 000
Salten
B&Oi Orientering Utvidelse av Stolpejakten til nye områder/kommuner 20 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Nordland Inkluderende fritid for barn og unge på Skattkammeret 70 000
Gildeskål Revmatikerforening Stolpejakt i Gildeskål 25 000
Bodø Idrettsråd Gamingrom på Aspmyra Ungdomskafe 25 000
Epilepsiforbundet i Bodø og omegn Ny mestring i klatreveggen 15 000
Mental Helse Søndre Salten 4-steg ut av ensomheten 25 000
Norsk Folkehjelp Bodø Svømming for eldre 20 000
Foreningen Meløy Frivilligsentral Frivillighet i sentrum 30 000
Ofoten
Midtre Hålogaland Friluftsråd Friskliv i friluft 45 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Camp for utviklingshemmede 5 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd TellTur 5 000
Lofoten
Vestvågøy Frivilligsentral Seniorgaming 10 000
Loftoten Friluftsråd Stolpejakten 30 000
Vestvågøy Frivilligsentral Trivsel i vann 65+ 12 000
Vest-Lofoten Damekor Møte på tvers av generasjoner 20 000
Vågan Frivilligsentral Trivselstiltak for bedre psykisk helse 30 000
Vesterålen
Bø Volleyballklubb Diamantvolleyball 40 000
Stiftelsen Andøy varmtvanns-basseng En fortsatt varmende og vektløs time for slagpasienter 10 000
Stiftelsen Andøy varmtvanns-basseng Lavterskeltilbud 10 000
Sortland Revmatikerforening Sunn mat og smart trening 10 000
Mental Helse Øksnes Nettverksbygging og sosialisering - Unge voksne 45 000
Fylkesdekkende
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Nordland URO - På flukt i verdens beste land 50 000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Nordland fylkeslag Syk, sykere, sykest 40 000
Norsk Revmatikerforbund, Nordland fylkeslag Bli Tur-venn 40 000
Nordland Idrettskrets Paraidrett i Nordland 40 000
Kreftforeningen Trygg, fysisk aktivitet for kreftrammede 50 000
4H Nordland Dyrk mangfoldet - tur, natur, mat og trivsel i nærmiljøet 40 000