Cookie Consent by TermsFeed Brebånd i Beiarn - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Soløy og Myra i Beiarn får bredband

Beiarn - Klikk for stort bildeBeiarn @beiarpuls Fylkesrådet innvilger Beiarn kommune støtte på inntil kr. 450.000,-  til bredbåndsprosjektet "Bredbåndutbygging utkantområder i Beiarn".

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

- Samfunnsutviklingen stiller nå høyere krav til den digitale infrastrukturen, både med hensyn til kapasitet, dekning og robusthet. God bredbåndstilgang er viktig for distriktene og bidrar til en bedre hverdag for alle, sier fylkesråd for næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Motvirke digitalt klasseskille

Fylkeskommunene har siden 2020 hatt et helhetlig forvaltningsansvar for den statlige bredbåndsstøtteordningen. Hvert år bevilges det et støttebeløp via statsbudsjettet, som

fordeles til fylkeskommunene etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Kommunene kan søke fylkeskommunene om støtte til utbygging i områder hvor markedet alene ikke sørger for god nok bredbåndsinfrastruktur.

- Hovedmålsettingen for fylkeskommunens prioritering av bredbåndsmidlene er å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre, sier Haukland.

Tett dialog

For å oppnå best mulig resultater har fylkeskommunen tett kontakt både med kommunene og de kommersielle aktørene i markedet. Dette for å kunne oppnå synergier av tidligere utbyggingsprosjekter, og for å kunne gjøre en best mulig prioritering og planlegging av nye utbyggingsprosjekter.

- Prosjektet i Beiarn kommune er et resultat av dette målrettede arbeidet, sier fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Veldig positivt

- Dette var en god nyhet! Telenor er i gang med en kommersiell fiberutbygging i Beiarn. Det vil gi sentrale deler av kommunen en veldig god og framtidsrettet bredbåndsdekning. Tilskuddet fra Nordland fylkeskommune er kjempeviktig for å kunne inkludere områder som er for vanskelig for kommersiell utbygging. Det betyr i klartekst at Soløy og Myra kan få samme digital infrastruktur samtidig som resten av kommunen, det er helt flott, sier ordfører i Beiarn, Andre Kristoffersen.