Cookie Consent by TermsFeed GNIST-kommune - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Sortland blir GNIST-kommune

Kulturplassen på Sortland - Klikk for stort bildeKulturplassen på Sortland Erik Veigård   - Vi gratulerer Sortland kommune som er blitt valgt ut som GNIST-kommune for 2022 av blant andre Design og arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland, som bidrar med 200 000 kroner for å realisere prosjektet.

- Sortland har gjort mye bra, spesielt retta mot barn og unge, de har også vært aktive med utvikling av tettstedpakker for sentrum. Når nå kommune, privat næringsliv og innbyggere går sammen om å skape et attraktivt sentrum, vil vi uttrykke vår støtte gjennom å dekke deltakeravgiften i GNIST-programmet, sier fylkesråd Linda Helen Haukland og legger til at de nye innovative samarbeidsmodellene som GNIST bidrar med vil gi en sterkere felles forståelse og mer samskaping i kommunen.

Fylkesråd Linda Helen Haukland - Klikk for stort bildeFylkesråd Linda Helen Haukland   - Det er svært positivt også i et regionalt perspektiv, sier fylkesråden.

Utfordringen Sortland har spilt inn og som de sammen med berørte parter og lokale entreprenører ønsker å løse innenfor rammen av GNIST-prosjektet, er som følger:

«Sortland kommune har, gjennom samskaping, som mål å styrke Sortland som et attraktivt, bærekraftig og tilpasningsdyktig regionsenter. Sortland skal være en smart by som setter innbyggerne i sentrum og bygger på stedets fortrinn og vår felles identitet.»

- Det skjer mye positivt i Sortland. Med et kompakt sentrum er det mange planer for ulike områder som griper inn i hverandre. Gjennom koordinert målsetting og realisering for ulike tiltak vil en oppnå forsterkede synergieffekter utover det hvert enkelt prosjekt vil kunne gi. Samskaping mellom næringsliv, innbyggere og kommune vil være et velegnet verktøy for at Sortland skal videreutvikles. Gjennom GNIST får kommunen god drahjelp med prosessen med å få flere parter til i fellesskap å bevege seg  fra plan til handling, sier ordfører i Sortland kommune Karl-Erling Nordlund (Sp).

Ordfører på Sortland Karl-Erling Nordlund. - Klikk for stort bildeOrdfører på Sortland Karl-Erling Nordlund.  - Sortland kommune setter stor pris på å være årets GNIST-kommune i Nordland. Tusen takk til Nordland fylkeskommune som har finansiert vår deltagelse i GNIST-programmet.  Vi håper vår erfaring kan komme til nytte i resten av Nordland, sier ordføreren.

Både han og fylkesråd Haukland løfter fram at deltakelsen vil gi synlighet nasjonalt og internasjonalt – og fremme kommunen som en spennende samarbeidspartner for innovasjon og nyskaping. Som GNIST-kommune vil Sortland også kunne nye godt av en kunnskaps- og erfaringsdeling med kommuner og regioner med lignende utfordringer.

 

Fakta om GNIST:
Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy for å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter med konkrete løsninger sammen med innbyggere og næringsliv.

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling samtidig. Gnist gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping.

Gnist er et verktøy for å fremme implementering av målbildene og prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Målet er både å skape nye arbeidsplasser og steder folk ønsker å bo og besøke i hele landet.

Gnist-programmet skal komplettere, forsterke og realisere eksisterende initiativ og planer i kommunene, men også iverksette nye utviklingsprosjekter – med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser. En sentral del av Gnist-programmet er også kunnskaps- og erfaringsutveksling innen innovativ steds- og næringsutvikling på tvers av kommuner og regioner.