Cookie Consent by TermsFeed Stopper prosessen med Salten-skolene - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Stopper prosessen med Salten-skolene

Elin Dahlseng Eide - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide. Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide, legger bort videre utredninger rundt administrativ sammenslåing av skolene i Indre Salten.

–Vi skal ha skoler i hele Nordland. Og vi må bygge på hver skoles unike kvaliteter. Etter god dialog med skolene, legger vi denne utredningen i skuffen, og lar skolene på Fauske, i Saltdal og i Hamarøy få arbeidsro, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide.

Administrativt vurdert 

Fylkestinget i Nordland har besluttet at det skulle vurderes sammenslåinger av skolene i Nordland. I første omgang skulle de videregående skolene i Indre Salten vurderes administrativt sammenslått. Men etter god dialog og nøye vurderinger, legges disse vurderingene nå bort.  

–Jeg har besøkt skolene, og har hatt god dialog med både skolene, tillitsvalgte, elevråd og næringsliv. Jeg ser ikke at den faglige eller økonomiske gevinsten med å slå sammen de ulike skolene i Indre Salten står i forhold til risikoen med å svekke skolenes unike særpreg, påpeker fylkesråd Eide.  

Gode skoler 

Elevresultatene er gode for de tre skolene, og det har vært en positiv utvikling de siste fem årene på alle de tre skolene. 

-Elevene opplever å være en del av gode læringsmiljø, og opplever å bli sett av lærere og andre ansatte. Det er også sånn at ansatte beskriver svært gode arbeidsmiljø ved de tre skolene. Det å rive opp disse miljøene kan være uheldig, underbygger Eide. 

Krevende økonomi 

Fylkesråden påpeker at det er viktig å ha gode skoler som bidrar til utvikling i hele Nordland, men at det er en betydelig kostnad knyttet til dette. Eide mener det må gjøres en helhetlig gjennomgang av kostnadene knyttet til videregående opplæring i Nordland.  
–Når vi prioriterer å ha skoler i hele Nordland, er det et bevisst politisk valg, som også gir et økt kostnadsbilde for videregående utdanning i Nordland, sammenliknet med andre fylker. Dette må balanseres med at vi skal ha økonomisk bærekraft i alle våre tjenester. Jeg vil derfor fortsette dialogen med skolene og de tillitsvalgte, på alle skolene våre, for å sikre at vi bruker penger på de riktige områdene i utdanningssektoren. Vi må se på hvordan vi får best mulig utdanning for elevene, av hver eneste krone vi bruker, avslutter Eide.