Cookie Consent by TermsFeed kai på Gårdsøya - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Støtte til tømmerkai på Gårdsøya i Brønnøy

Fra havna på Gårdsøya i Brønnøy. - Klikk for stort bildeFra havna på Gårdsøya i Brønnøy. Brønnøy Havn v/ Sølvi H. Kristoffersen Fylkesrådet bevilger fire millioner kroner til byggingen. - Fylkesrådet ønsker å bidra til at skogbruksnæringen i Nordland får bedre rammebetingelser. Skogbruksnæringa i denne delen av Nordland vil ha stor nytte av at det blir etablert en tømmerkai i området, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

- God infrastruktur er ofte helt avgjørende for bedriftsetableringer og bedriftsutvikling. Derfor er kaier og utnytting av kaiareal viktig i utvikling av kommunenes næringsvirksomhet. Kaiprosjekter medfører ofte betydelige investeringer og er tunge løft Linda Helen Haukland foran Scandic syv søstre - Klikk for stort bildeLinda Helen Haukland Susanne Forsland   for enkeltkommuner. Derfor går vi inn med støtte til slike prosjekt rundt i Nordland gjennom virkemiddelordningen «Tilskudd til kommunal infrastruktur», sier fylkesråd Haukland.

Den nye tømmerkaia planlegges om lag 70 meter sør for eksisterende kaianlegg, med lag 50 meter kailengde på om lag og tilstrekkelig dybde. Lokaliseringen vil gi god avstand og manøvreringsareal ved fortøyning av større skip til eksisterende kai, samtidig som trevirke kan lastes fra ny kai. Det legges opp til etablering av baklager for ca. 4-6 000 m3 trevirke.

Den nye kaia er kostnadsberegnet til 22,7 millioner kroner.

- Dette var en god nyhet. Vi setter veldig stor pris på dette bidraget fra fylkesrådet til etableringen av tømmerkaia. Det vil betyd mye for kommunen og næringslivet her i Brønnøy. Tømmernæringa har uten tvil et stort potensial på Helgeland, og etableringen av ny kai vil kunne utløse dette potensialet, sier en glad ordfører i Brønnøy, Eilif Kristian Trælnes.