Cookie Consent by TermsFeed grønn næringstransport - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Støtter utvikling av grønn næringstransport

Godstog på vei over Saltfjellet. - Klikk for stort bildeGodstog på vei over Saltfjellet. Øystein Grue  Fylkesrådet bevilger i overkant av 1,7 millioner kroner til det treårige projektet ACE Green. - Det er et overordnet mål å få mer transport av gods over på bane. Dette både for å begrense utslipp, men også for å begrense trafikk og belastning på vegsystemet, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Prosjektet Arctic Central Europe Green Corridor (ACE Green) sitt hovedmål er er å bidra til utvikling av en effektiv, grønn godskorridor mellom Nord-Norge og Europa. Flere daglige tog vil i kombinasjon med båtløsninger, grensekryssende tilbud, innovativ regional distribusjon og terminalutvikling styrke eksportveiene for sjømatnæring og industri.

Fylkesråd Linda Helen Haukland. - Klikk for stort bildeFylkesråd Linda Helen Haukland.  Partnerskapet i ACE Green består av Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON), Helgeland Havn, Mo i Rana Havn, Rana Utvikling (RU), Meyership, Bodø Havn og Klosser Innovasjon.

- Søknaden kommer som et resultat av et tidligere 3-årig gjennomført prosjekt støttet av Nordland fylkeskommune. Dette prosjektet har gitt usedvanlig gode resultater og medført bl.a. 50 % økning i godstrafikk i prosjektfasen, noe som har vært viktig for de næringsaktørene som dette gjelder. Prosjektet har et klart mål om først fire og etter hvert fem daglige godstog på Nordlandsbanen hver vei.  Da arbeidet i prosjektet startet i 2017 var av antall daglige avganger to. Derfor er det ikke vanskelig for fylkesrådet å gå inn med støtte til en treåring fortsettelse av dette viktige arbeidet inn i det grønne skiftet, avslutter Haukland.