Cookie Consent by TermsFeed UiT kan bli ny eier av Nordland kunst- og filmhøgskole - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

UiT kan bli ny eier av Nordland kunst- og filmhøgskole

Fra skolenNordland fylkeskommune og UiT Norges arktiske universitet legger fram et utkast til intensjonsavtale om overføring av eierskapet for Nordland kunst- og filmhøgskole.

-Jeg er kjempeglad for at vi nå har kommet et langt steg videre med å sikre fremtiden for kunstskolen i Kabelvåg, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Nordland fylkeskommune har over mange år investert betydelige ressurser i å bygge opp et moderne, tidsriktig og profesjonelt studietilbud innen produksjon av levende bilder og film i Kabelvåg. Skolen ønsket etter hvert å utvikle seg fra fagskole til høgskole/universitet, og fikk i 2017 NOKUT-godkjenning for bachelorstudiet Bevegelige bilder.


Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Susanne Forsland   - Som fylkeskommune kan vi dessverre ikke drifte et høyere studium av dette kaliberet. Løsningen for skolen ligger derfor i overføring til et universitet som har kompetansen til å utvikle tilbudet i den retningen det fortjener. Og med den intensjonsavtalen vi nå har jobbet frem med Universitetet i Tromsø er vi kommet langt med å skaffe skolen et nytt «hjem» og godt fundament for å utvikle seg videre, sier en glad fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

I avtalen slås det fast at Nordland fylkeskommune og UiT har en felles ambisjon om å sikre videre drift og utvikling av Nordland kunst- og filmhøgskole.

Mye gjenstår

Man skal avklare finansieringsmodell og fremtidig kostnadsbilde for studiet, både i en overgangsfase og som en varig løsning. Man skal avklare overtakelse eller leie av relevant bygningsmasse og utstyr i Kabelvåg. Partene skal også samarbeide om forankring av studieplassfinansiering for studiet hos aktuelle fagmiljøer, regionale og nasjonale myndigheter og aktuelle samarbeidspartnere. Endelig skal man søke om statlig finansiering av studieplasser for bachelorstudiet under forutsetning av at øvrig finansiering er avklart            

Universitetet i Tromsø stiller i avtalen noen betingelser til overdragelsen, blant annet at Stortinget tildeler UiT minst 15 treårige studieplasser øremerket bachelorprogrammet i levende bilder.

Universitetet påpeker også at en gjenstående finansieringen (utover studieplasser), som er nødvendig for at UiT kan garantere drift av studietilbudet, må avklares i form av at UiT gis ytterligere bevilgninger eller andre vilkår som sikrer driften.

Tildeling av studieplasser og garanti for gjenstående finansiering må gis før virksomhetsoverdragelsen formelt gjennomføres.

Ved virksomhetsoverdragelse skal styret ved UiT fastsette den nærmere organisatoriske plasseringen av studietilbud, fagmiljø og ansatte ved Nordland kunst- og filmhøgskole i universitetets organisasjon. Den mest nærliggende plasseringen er ved Kunstakademiet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, heter det i avtalen

Må godkjennes

Både Norvoll og universitetsdirektør ved UiT Jørgen Fossland understreker at intensjonsavtalen må behandles og godkjennes av henholdsvis fylkesrådet og styret ved universitetet før den er gyldig.

Universitetsdirektør ved UiT, Jørgen Fossland UiT   - Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet har gitt universitetsledelsen mandat til å gjennomføre samtaler med Nordland fylkeskommune vedrørende filmskolen i Kabelvåg. Vi har kommet frem til et forslag til en intensjonsavtale som skal fremmes for styret i neste uke, og det er da styret som tar en avgjørelse i denne saken, sier Fossland.

Etter formell inngåelse av avtalen skal partene møtes for å legge en fremdriftsplan for det videre arbeidet med overføringen.

Partene er enige om en felles målsetning om å få avklart en overføring innen 31.12.2021 og er innstilt på å sette av nødvendige ressurser til dette arbeidet.