Cookie Consent by TermsFeed Ungt Entreprenørskap - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ungt Entreprenørskap får tilskudd

To kvinner som smiler - Klikk for stort bildeFylkesrådene Linda Helen Haukland og Elin Dahlseng Eide. Susanne Forsland   - Entreprenørskap og entreprenørskapsopplæring i skolen er et viktig satsingsområde for Nordland fylkeskommune. Derfor bevilger fylkesrådet 1,2 millioner kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN) i 2022, sier fylkesrådene Elin Dahlseng Eide og Linda Helen Haukland.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

- UEN er en inspirator og tilrettelegger for skolene, og gjennomfører ulike kurs, aktiviteter og arrangementer for elever og lærere. Jeg var selv til stede på den fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Nordland nylig med 300 elever og 54 bedrifter, og det var en fryd å oppleve kreativiteten og profesjonaliteten hos ungdommene. Jeg er ikke et sekund i tvil om at aktivitetene i Ungt Entreprenørskap gir ungdom en viktig kompetanse på veien mot å lage egen bedrift senere i voksenlivet, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland understreker at UENs virksomhet er et viktig virkemiddel for å nå fylkeskommunens satsing på kompetanse og entreprenørskap.

- Nordland har behov for nye bedrifter og flere attraktive arbeidsplasser. Da er det viktig å så et entreprenørskaps-frø i den yngre delen av befolkningen. Slik kan flere bli inspirert til å skape sin egen arbeidsplass i voksen alder, sier hun.

 

Mer om Ungt Entreprenørskap:
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UEs visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Organisasjonen mottar midler over statsbudsjettet fra bl.a. Kommunal- og distriktsdepartementet, samt prosjekttilskudd fra flere ulike offentlige etater og organisasjoner. I tillegg kommer tilskudd fra næringslivsorganisasjoner og privat næringsliv. Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner. Nasjonal enhet har ansvaret for strategi, pedagogiske programmer og for kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

Fylkesorganisasjonene jobber ut mot skolene og lokalt arbeids- og næringsliv. De har egne styrer og selv ansvar for finansieringen lokalt. UE Nordland arbeider etter mål og strategier i landsorganisasjonen. Styret er bredt sammensatt med aktører fra skoler, organisasjoner og næringsliv. Samarbeidspartnere er Nordland fylkeskommune, kommunene i Nordland, NHO Nordland, KS Nordland, KMD, SkattNord, NAV Arbeidslivssenter, Nord universitet, samt lokalt nærings- og arbeidsliv. UE Nordland er engasjert i å få etablert entreprenørskap som tverrfaglig metode i grunnskolen, den videregående skolen i Nordland samt i høyere utdanning.