Cookie Consent by TermsFeed Utreder mulig ny organisering av videregående skoler i Indre Salten - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Utreder mulig ny organisering av videregående skoler i Indre Salten

Illustrasjonsbilde Berit Stensland  Fylkestinget i Nordland har tidligere besluttet at det skal utredes administrative sammenslåinger av videregående skoler i Nordland, der hvor samordning av tjenester vil kunne gi økt kvalitet, redusert sårbarhet og økonomisk innsparing.  Fylkesdirektøren for utdanning og kompetanse i Nordland har på denne bakgrunn igangsatt en utredningsprosess om administrativ sammenslåing av skolene i Indre Salten.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

I dette arbeidet har hun innhentet ekstern bistand fra utredningselskapet KS Konsulent. I deres sluttrapport som ble gjort offentlig i dag, anbefales en slik sammenslåing. Hovedargumentet for anbefalingen er ikke økonomisk besparelse, men å gjøre skolene mer robuste og gi dem muligheter for å utvikle seg videre i framtiden.

Den eksterne rapporten er lagt ut på Nfk sine hjemmesider (PDF, 45 MB), og er sendt de berørte skolene som nå skal få gi sine innspill til rapporten. Også andre interessenter vil bli invitert til å sendes innspill til post@nfk.no innen 26. mars, før saken behandles videre administrativ og politisk.

Administrative fellestjenester

Med administrativ sammenslåing menes en sammenslåing av ledelse og administrative fellestjenester fra flere skoler, særlig små skoler med nærliggende skoler, til én skole med flere skolesteder. Administrative fellestjenester er ressurser som

 • HR
 • Budsjett, lønn og regnskap
 • Renhold
 • IKT
 • Forvaltning, drift og vedlikehold
 • Kontor/resepsjon
 • Eksamen, dokumentasjon
 • Bibliotek
 • Spesialundervisning
 • Elev- og lærlingtjeneste
 • Kvalitetsarbeid

Vil gjøre skolene mindre sårbare

I sluttrapporten «Utredning administrativ sammenslåing av Fauske, Knut Hamsun og Saltdal videregående skoler» fra KS Konsulent, anbefales en administrativ sammenslåing for de aktuelle skolene. Anbefalingen er ikke først og fremst knyttet til den økonomiske innsparingen, som anslås til om lag 5 millioner kroner for fylkeskommunen.

I rapporten fra KS Konsulent heter det:

«Det kan drøftes hvorvidt en økonomisk besparelse for fylkeskommunen på 5 mill. kroner årlig er et godt nok argument for å slå sammen skolene administrativt.»[…] «Når vi likevel anbefaler Nordland fylkeskommune å gjennomføre en administrativ sammenslåing av skolene Indre Salten vektlegger vi sammenhengen mellom økonomisk bærekraft, kvalitet i tjenester, kapasitet og kompetanse til å utvikle skolen til det beste for regionen som helhet.»

KS Konsulent framholder i sin rapport at de viktigste argumentet bak deres anbefaling er hvordan en sammenslått skole har bedre rammebetingelser for å utvikles videre enn hva de tre skolene har hver for seg, sier fylkesdirektør Nina Ellingsen Høiskar. I utredningen har KS Konsulent benyttet dokumentstudier, intervjuer av ansatte, elevråd, ledergrupper, tillitsvalgte og verneombud ved skolene samt skoleeier og benyttet elementer av samfunnsanalyse.

Behandling i fylkestinget

Administrasjonen forbereder nå en fylkesrådssak hvor videre prosess skal besluttes. Deretter vil det være fylkestingspolitikerne som skal ta endelig stilling til en eventuell ny organisering av skolene i Indre Salten.

Last ned rapporten her:  «Utredning administrativ sammenslåing av Fauske, Knut Hamsun og Saltdal videregående skoler» fra KS Konsulent, (PDF, 45 MB)