Cookie Consent by TermsFeed lærerutdanning på Nesna - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Viktig dag for lærerutdanningen i Nord-Norge 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll. Susanne Forsland   - Det er gledelig at regjeringen nå gjenoppretter lærerutdanningen på Nesna, det sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.  

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier i en pressmelding i dag at han har bedt Nord universitet om å tilby lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna allerede fra høsten 2022: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-det-larer-og-barnehagelarerutdanning-pa-nesna/id2890366/

Må arbeide sammen

- Det er veldig bra at diskusjonen om Nesna nå finner sin løsning. Jeg registrerer at Statsråden vil samarbeide med andre aktører, blant annet fylkeskommunen, om å utvikle aktiviteten på Nesna videre. Det er et arbeid vi ser fram til, sier fylkesrådslederen.

-Selv om det har vært mange forskjellige meninger om hvordan Nesna skulle reetableres er det viktige nå at alle slår sine ressurser sammen for at dette skal bli en suksess.

Økonomiske ressurser

Det er et stort behov for å utdanne flere lærere i landsdelen. Det å bygge videre på Nesna som har drevet grunnskole- og barnehagelærerutdanning i over hundre år, er en svært god ide.  

- Det er viktig at regjeringen følger opp dagens vedtak med å gi Nord universitet økonomiske ressurser til å utvikle lærerutdanningen og Nesna som campus, sier Norvoll.  

Campus for distriktsrettet utdanning  

I regjeringsplattformen signaliserte regjeringen at den vil rette for at campusen på Nesna kan bli et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forsking. 

- Det er viktig og spennende at regjeringen tenker offensivt rundt campus Nesna. Utdanning og livslang læring må være tilgjengelig der folk bor. Slik blir det enklere for folk å få kompetansepåfyll og mer utdanning, mens bedrifter og kommuner kan rekruttere bredere og få tilgang på flere fagfolk, avslutter Norvoll.