Cookie Consent by TermsFeed Vil ha Europeisk Ungdomshovedstad - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Vil ha Europeisk Ungdomshovedstad

Ungdommens fylkesråd vil ha fylkesrådet og fylkestinget med i arbeidet med å få Europeisk ungdomshovedstad til Nordland. - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesråd vil ha fylkesrådet og fylkestinget med i arbeidet med å få Europeisk ungdomshovedstad til Nordland. Thor-Wiggo Skille Ungdommens fylkesråd vil ha Europeisk Ungdomshovedstad til Nordland, og ber om fylkesrådet og fylkestingets støtte.

-Rotterdam, Turin, Antwerp, Braga, Maribor, Thessaloniki, Cluj-Napoca, Ganja, Varna, Cascais, Novi Sad, Amiens og Klapeda. Hva har disse til felles?

Håvard Bergseng Rødsand i Ungdommens fylkesråd innledet spørsmålet i fylkestinget med å vise til alle byene som har vært Europeisk Ungdomshovedstad de siste årene. Nå vil han ha fylkesrådet og fylkestinget med på laget når en søknad om å bli Europeisk Ungdomshovedstad skal utformes.

 

Vil bygge på Bodø 2024

Tittelen Europeisk Ungdomshovedstad går til en by som i sine innovative planer,Ungdommens fylkesråd vil ha fylkesrådet og fylkestinget med i arbeidet med å få Europeisk ungdomshovedstad til Nordland. - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesråd vil ha fylkesrådet og fylkestinget med i arbeidet med å få Europeisk ungdomshovedstad til Nordland. Thor-Wiggo Skille     prosjekter og aktiviteter har til mål å gi et ungt perspektiv til området. Etter at Bodø 2024 kom i boks, har Ungdommens fylkesråd jobbet med å få Ungdomshovedstad til Nordland. Sammen med Bodø ungdomsråd prøver man å legge opp til et større arbeid for å få til den første nordiske ungdomshovedstaden.

-En ungdomshovedstad til Nordland vil bety masse, ikke bare for den ene byen som får tittelen, men i likhet med Bodø 2024-prosjektet, vil det være et prosjekt vi vil at heile Nordland skal få være med på. Fra før av sprudler Nordland med kulturliv for mennesker i alle aldre, og vi er veldig takknemlig for at vi bor i et fylke som inkludere ungdommen i så stor grad. Dette er noe vi mener skal feires gjennom ungdomshovedstaden, sånn at vi virkelig får satt fokus på hvor mye ungdommen i Nordland betyr for fylket, underbygger Rødsand.

 

Ønsker velkommen

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Kirsti Saxi, ønsker det spenstige prosjektet velkommen.

-Ingen ting er bedre enn å bygge på det gode arbeidet som har vært gjort gjennom Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad. Det er nødvendigvis en by som må stå som søker for å bli Europeisk Ungdomshovedstad. Men Nordland fylkeskommune skal så langt som det over hode er mulig, støtte opp om dette krafttaket som ungdommene våre nå setter i gang, sier Saxi.

 

Regionale ringvirkninger

Håvard Bergseng Rødsand påpeker at hele regionen vil bli inkludert om man klarer å få Europeisk Ungdomshovedstad til Nordland.

-Det viktige for oss er å bruke en slik status for å løfte ungdomsarbeidet i hele fylket. En slik status vil kunne skape svært gode ringvirkninger i hele Nordland, avslutter Rødsand.