Cookie Consent by TermsFeed korona og psykiske problemer - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil hjelpe barn og unge som sliter psykisk

Thomas Johansen i Miljøpartiet De Grønne - Klikk for stort bildeThomas Johansen i Miljøpartiet De Grønne i fylkestinget. Thor-Wiggo Skille  Nordland fylkesting ber om mer penger til lavterskeltilbud for barn og unge som sliter psykisk. – Vi vil at helse- og omsorgsministeren raskt skal bevilge mer penger til lavterskel hjelpetilbud for barn, sier Thomas Johansen i Miljøpartiet De Grønne.  

På fylkestingets samling i Svolvær denne uken fikk MDG gjennomslag for en uttalelse på fylkestinget som ber helseministeren ta grep. Fylkestingsrepresentant Thomas Johansen sier at det haster å få på plass tiltak, og viser til at antallet barn og unge med psykiske lidelser økt kraftig under pandemien.

I fjor ble over 6000 flere barn henvist til barne- og ungdomspsykiatrien enn året før. Gjennom to år med pandemi har antallet henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) økt med 28 prosent.

– Vi må selvfølgelig også jobbe for at de andre hjelpetilbudene blir bedre, og at flere får den hjelpen de trenger raskt, men dette er arbeid som tar tid. Barn og unge trenger rask hjelp nå. Da må vi styrke lavterskeltilbudene, og spesielt de tilbudene som drives av frivillige organisasjoner. Vi foreslår et tiltak som vi mener raskt vil hjelpe barn og unge som sliter psykisk, sier Johansen.

Årsaken til at MDG peker på de lavterskeltilbudene som drives av frivillige organisasjoner er at det tar for lang tid å gi kommuner pålegg og organisere kommunale lavterskeltilbud. Thomas Johansen forklarer:

– Dette vil ikke gi tilstrekkelig effekt på kort sikt. Det er for stor variasjon i de kommunale tilbudene, og køene til BUP er allerede store. I dag faller mange unge mellom de ulike tilbudene og blir stående uten hjelp.

I uttalelsen oppfordrer Nordland fylkesting helse- og omsorgsministeren til å snarest gå i dialog med de frivillige lavterskeltilbudene, organisasjonene og fagfeltet, med intensjon om å raskt få skalert opp de allerede eksisterende lavterskeltilbudene for barn og unge.