Cookie Consent by TermsFeed Vil jobbe videre for Andøy - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Vil jobbe videre for Andøy

Andøya Space  - Det er en uforståelig avgjørelse at det ikke opprettes landslinje i dronefag. Andøy videregående skole har opparbeidet seg unik kompetanse og et bredt nettverk, blant annet i nært samarbeid med Andøya Space som allerede har nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet for å drive undervisning i droneflyging. Med alt det spennende som skjer på Andøya ville en droneutdanning der bli svært attraktiv, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag fremkommer det at landslinjesøknaden fra Andøy videregående skole i dronefag ikke får støtte fra regjeringen.

Nybrottsarbeid

Til tross for det økende behov for kvalifiserte fagarbeidere, mangler det et viktig opplæringstilbud i dronefag, nemlig på videregående skole nivå.  Dette har Andøy vgs og Nordland fylkeskommune tatt tak i og utviklet fagplaner.

Fylkesråd Elin Dahlseng Eide.

- Andøy videregående tok allerede i 2017 initiativ til utvikling av dronefag, og har siden da jobbet med utviklingen av et slikt tilbud, med prosjektstøtte fra fylkeskommunen. I 2020 tok fylkeskommunen alle formelle skritt for å få godkjent et splitter nytt utdanningsløp innen dronefag, sier Dahlseng Eide

Arbeider videre

- Jeg er stolt av det gode og solid faglige arbeid som er lagt ned. Jeg mener det er både uforståelig og svært leit at dette arbeidet ikke skal bære frukter, særlig når forutsetningene for å lykkes er så gode. Det er bare trist at regjeringen bruker sine siste dager på å ikke skape utvikling i Andøysamfunnet, sier fylkesråden.

- Jeg hadde forventet at dette gikk gjennom. Men det kommer en ny regjering nå, og vi vil se på andre muligheter. Vil jobbe for å endre på dette, sier Dahlseng Eide.