Cookie Consent by TermsFeed Utreder Beisfjordveien - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil utrede Beisfjordveien

Seks smilende personer med hav og fjell i bakgrunnen  - Klikk for stort bildeFylkesrådet i Nordland: Fra venstre fylkesråd for plan- og næring Linda Helén Haukland, fylkesråd for utdanning og kompetanse Fredric Persson, fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande, fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide, fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset og fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik. Thor-Wiggo Skille

Fylkesrådet foreslår å bevilge 700 000 kroner til utredning av den rasutsatte fylkesvei 7570 Beisfjordveien.

I januar 2022 gikk det et stort ras over veien, som isolerte beboere i Beisfjord fra omverdenen i flere dager. Det er i ettertid satt opp et varslings- og stengeanlegg for skred. Radar og kamera skal bidra til tryggere ferdsel i det kjente skredområdet.

Nå ønsker fylkesrådet å få utredet ulike fysiske tiltak å få ned skredfaren.

-Jeg har stor forståelse av beboere i Beisfjord kan føle på utrygghet når de ferdes på den skredutsatte veistrekningen. Vi vil nå få undersøkt hvilke alternativ vi har til å ivareta sikkerheten til de vegfarende ytterligere. Fylkeskommunen har en klar ambisjon om at vegnettet vårt over tid skal utbedres og bli bedre sikret mot skred, både for å øke trafikksikkerheten og for å øke påliteligheten til vegene våre og tryggheten for befolkningen. Det er svært mange behov og ønsker knyttet til vegnettet vårt, og det er svært krevende å prioritere tiltak innenfor trange budsjetter. Vi tar bekymringene til befolkningen i Beisfjord på alvor – trafikksikkerhet er alltid høyt på vår agenda, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

-En utredning vil kunne gi svar på hva slags bergmateriale det er i fjellet, om man bør velge overbygg eller tunell og annet. Ikke minst vil vi få en sikker kostnadskalkyle som gjør oss i stand til gode beslutninger videre, sier fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande.

-Å ha en god og trygg vei er viktig både for næringslivet og den øvrige befolkningen. Utredningen vi nå setter i gang er et ledd for å få mer kunnskap om veien videre, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Det er fylkestinget som tar den endelige bestemmelsen om utredningen under sitt møte i Bodø 12.-14. juni.