OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kurs i bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

Dette kurset ble utviklet i et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og pilotprosjektet på besøksforvaltning og gjennomført første gang i Nordland i 2021. Nå blir det mulig å ta kurset for nye studenter. Søknadsfrist er 14. desember 2022.

4 personer går med ski på ryggen opp en bratt bakke. Fjord og fjell i bakgrunnen - Klikk for stort bilde Frode Sandbeck/www.nordnorge.com/Vågan

Det første kurset fikk mange positive tilbakemeldinger og vil nå bli videreført i 2023. Denne gangen blir det gjennomført i Vestland etter samme modell, men med regionale tilpasninger og i samarbeid med Vestland fylkeskommune. Nordland fylkeskommune er fortsatt samarbeidspartner og vi har 5 studieplasser for deltakere fra Nordland.

Målet med kurset er å øke kompetanse hos kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet, spesielt de som har ansvar innen areal- og miljøforvaltning, friluftsliv, reiseliv og samfunnsutvikling. Kurset vil være relevant både for kommuner som opplever mye turisme, gjerne på enkelte steder eller på noen tidspunkt i løpet av året, men også for områder som har lite besøk og ønsker mer turisme, hvor man kan utvikle bærekraftige reiselivsnæring fra starten av. Kurset vil i tillegg være relevant for nasjonalparker og verneområder hvor det er aktuelt å utvikle og forbedre besøksstrategier. Det samme gjelder for f.eks. statlig sikrede friluftsområder, verdensarvområder og kulturminneforvaltning.

Kurset gjennomføres som samlingsbasert videreutdanning i Vestland med inntil 30 studenter. Det blir i løpet av 2023 arrangert tre samlinger, hver med en varighet på tre dager (februar, august/september og november). Hver samling vil finne sted i en aktuell kommune i Vestland, hvor det blir delt erfaringer med steds-spesifikke problemstillinger. Mellom samlingene vil det bli lagt til rette for gruppediskusjoner og veiledning.

Kurset vil gi 10 studiepoeng. Det er ingen studieavgift for å delta på kurset siden NMBU har mottatt støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Hver student må imidlertid dekke reise- og oppholdsutgifter selv. 

Påmeldingsfrist er 14. desember 2022. Ved påmelding må du skrive et motivasjonsnotat på maks 150 ord.