Kurs i bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

Dette kurset ble utviklet i et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og pilotprosjektet på besøksforvaltning og gjennomført første gang i Nordland i 2021. Nå blir det mulig å ta kurset for nye studenter. Søknadsfrist er 14. desember 2022.

Frode Sandbeck/www.nordnorge.com/Vågan

Det første kurset fikk mange positive tilbakemeldinger og vil nå bli videreført i 2023. Denne gangen blir det gjennomført i Vestland etter samme modell, men med regionale tilpasninger og i samarbeid med Vestland fylkeskommune. Nordland fylkeskommune er fortsatt samarbeidspartner og vi har 5 studieplasser for deltakere fra Nordland.

Målet med kurset er å øke kompetanse hos kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet, spesielt de som har ansvar innen areal- og miljøforvaltning, friluftsliv, reiseliv og samfunnsutvikling. Kurset vil være relevant både for kommuner som opplever mye turisme, gjerne på enkelte steder eller på noen tidspunkt i løpet av året, men også for områder som har lite besøk og ønsker mer turisme, hvor man kan utvikle bærekraftige reiselivsnæring fra starten av. Kurset vil i tillegg være relevant for nasjonalparker og verneområder hvor det er aktuelt å utvikle og forbedre besøksstrategier. Det samme gjelder for f.eks. statlig sikrede friluftsområder, verdensarvområder og kulturminneforvaltning.

Kurset gjennomføres som samlingsbasert videreutdanning i Vestland med inntil 30 studenter. Det blir i løpet av 2023 arrangert tre samlinger, hver med en varighet på tre dager (februar, august/september og november). Hver samling vil finne sted i en aktuell kommune i Vestland, hvor det blir delt erfaringer med steds-spesifikke problemstillinger. Mellom samlingene vil det bli lagt til rette for gruppediskusjoner og veiledning.

Kurset vil gi 10 studiepoeng. Det er ingen studieavgift for å delta på kurset siden NMBU har mottatt støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Hver student må imidlertid dekke reise- og oppholdsutgifter selv. 

Påmeldingsfrist er 14. desember 2022. Ved påmelding må du skrive et motivasjonsnotat på maks 150 ord.

Les mer om kurset og meld deg på her: Kurs: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng