OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Politisk arbeid

Politikerne har en nøkkelrolle i lokalsamfunnsutviklingen, og dermed også i arbeidet med besøksforvaltning. Få næringer er så avhengig av samfunnsutviklingen og dermed så styrt av politikk som reiselivet. 

Politikere tar beslutninger som direkte og indirekte påvirker utviklingen av et reisemål. Politisk engasjement viktig i besøksforvaltning fordi det gir en mulighet til å påvirke håndteringen av besøkende, sikre involvering av de som blir påvirket og ta beslutninger basert på avveiinger mellom ulike interesser.  

I pilotprosjektet har Nordland fylkeskommune samarbeidet med kommuner som vil ta mer ansvar, jobbe på nye måter og ta et aktivt grep om reiseliv som samfunnsutvikler. De startet med de prosessene de var i gang med, med de utfordringene og mulighetene de hadde og med ulike ambisjonsnivå for reiseliv. Dette gjenspeiler seg i det de har gjort og det viser at det er mange ulike måter å ta tak i besøksforvaltning på. Skal reiseliv bidra til en positiv samfunnsutvikling må politikere og administrasjon diskutere hvilke verdier man vil oppnå, samstemme det med innbyggernes verdier, sette tydelige mål og legge forpliktende planer. Dette er helt grunnleggende i besøksforvaltning og en rolle ingen andre kan ta.   

Artikkelliste