OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Bakgrunn for pilotprosjektet på besøksforvaltning

Reiseliv- og opplevelsesnæringen er et viktig satsingsområde for Nordland fylkeskommune. Besøksforvaltning handler om å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at den gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet den utøves i. 

Renine i Lofoten Christian-bothner_wwwnordnorgecom_moskenes  

Strategisk satsing på reiseliv- og opplevelsesnæringer 

Besøks- og reiselivsnæringene er høyt prioritert av Nordland fylkeskommune. Opplevelsesbasert reiseliv er en av tre prioriterte næringer i fylket og det er utviklet en egen strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer (PDF, 2 MB) for perioden 2017-2021. 

Strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017  - 2021 - Klikk for stort bilde Forprosjekt ledet til pilotprosjekt

Det har de siste årene vært en stor økning i reiselivs- og opplevelsesnæringen i Nordland. Lofoten er en av de regionene som har hatt den største økningen i antallet besøkende og hvor volumet bidrar til stor pågang og belastning på infrastrukturen og servicetilbud. To andre eksempler som også har hatt markant vekst i antallet besøkende er Vega kommune og Svartisen som besøkspunkt i Meløy kommune. 

Nordland fylkeskommune gjennomførte et forprosjekt på besøksforvaltning i 2017. Det ble gjennomført møter med alle kommunene i Lofoten, samt andre sentrale aktører, hvor utfordringene knyttet til økt turisme ble diskutert. Konklusjonen var at det er behov for å utvikle et helhetlig system for besøksforvaltning. Dette er komplisert og krever koordinert innsats fra mange aktører.

Nordland fylkeskommune besluttet derfor å opprette et pilotprosjekt som sammen med kommunene skulle jobbe med å finne nye løsninger. Prosjektet skal gjennom samarbeid med offentlig forvaltning, privat næringsliv, frivillig sektor og FoU-miljøer koordinere og bygge opp kunnskap og kompetanse på tvers av sektorer, forvaltningsnivå og fagdisipliner. En viktig forutsetning for pilotprosjekt er at kommunene gis mulighet og har vilje til å delta i å utvikle besøksforvaltningen. Fylkeskommunen stiller gjennom pilotprosjektet en ressurs til rådighet som skal kunne jobbe sammen med kommunene på problemstillinger som er aktuelle i forhold til besøksforvaltning. Kommunene som deltar i pilotprosjektet er; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Vega og Meløy. Les mer om pilotprosjektets mandat i Fylkestingssak 101/2017

Pilotprosjektet startet opp 1. januar 2018. Det er ansatt to personer på næringsavdelingen: prosjektleder Ann Heidi Hansen med kontorsted hos fylkesadministrasjonen i Bodø, og prosjektmedarbeider Hanne Lykkja som har et spesielt ansvar for Lofot-kommunene og har kontorsted på Matparken i Vestvågøy.

Hva er besøksforvaltning?

Forvaltning handler om «å ta vare på». Besøksforvaltning skal sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. Besøksforvaltning betyr derfor at man sikre en bærekraftig utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur tåler, samtidig som det gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping.

Reiselivet skiller seg fra en del andre næringer og industrier ved at produksjon og forbruk skjer på samme sted. Det er grunnen til at turismen i stor grad påvirker samfunnet det utøves i. Målet med besøksforvaltning og besøksledelse er å finne den optimale balansen mellom bruk av et sted og det å ta vare på stedets ressurser på en bærekraftig måte. Besøksforvaltning hører derfor hjemme i samfunnsplanleggingen og må inn i det kommunale, fylkeskommunale og nasjonale planarbeidet.

Målet i pilotprosjektet er å utvikle verktøy og metoder som sikrer en strategisk og god besøksforvaltning. Vektøyene skal hjelpe til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig.

Det er utviklet en underveisrapport fra prosjektet i juni 2019 som kan lastes ned under. I tillegg vil vi på dette nettstedet formidle noe av det som skjer i prosjektet.

Underveisrapport - Pilotprosjekt på besøksforvaltning (PDF, 977 kB) (PDF, 977 kB)