Cookie Consent by TermsFeed Fylkestingets 4. samling 17.-19.10.2022 - Scandic Sortland og Kulturfabrikken, Sortland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fylkestingets 4. samling 17.-19.10.2022 - Scandic Sortland og Kulturfabrikken, Sortland

Møterommet for fylkestinget vil være i Kulturfabrikken og de resterende møtene som komitemøter og gruppemøter vil foregå både i Kulturfabrikken og på Scandic Sortland.

 

Saker som behandles denne gang   Se nett-tv fra fylkestinget

Foreløpig program

 

Program mandag 17.10.2022

Kl. 08:55

Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl. 09:00

Fylkestingets åpning

Behandling av sak 125/22 Valg av fylkesrådets leder, nestleder og fylkesråd- 2022-2023

Ordfører i Sortland kommune, Karl-Erling Nordlund hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ordfører i Evenes kommune, Terje Bartholsen hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ungdommens fylkesråd taler til fylkestinget

Redegjørelse fra fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik om Helgelandssykehuset 

Presentasjon fra årets TV-aksjon – Leger Uten Grenser ved Hanne Myrvang

Presentasjon av rapporter fra KomRev NORD ved forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik 

  • Forvaltningsrevisjonsrapport – Pendlerboliger 
  • Eierskapskontroll - Filmfond Nord AS 

Kl. 11:00

Gruppemøter

Kl. 12:30

Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fungerende fylkesrådsleder

Kl. 13:30

Komitemøter

Kl. 15:00

Gruppemøte

Kl. 16:30

Matpause

Kl. 17:00

Komitemøter

Kl. 17:00

Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime, samt forslag og uttalelser til evt. redegjørelse

 

Program tirsdag 18.10.2022

Kl. 09:00

Gruppemøter

Kl. 10:00

Komitemøte

Kl. 11:30

Orientering fra fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset om Nordland fylkeskommunes selvmordsforebyggende arbeid 

Kl. 12:00

Lunsjpause

Kl. 13:00

Vivat - Kurs i selvmordsforebygging - Kurset gir verktøy for å oppdage selvmordstanker og hjelpe personen til videre hjelp

Kl.14:00

Frist for innlevering av uttalelser

Kl.17:00

Matpause og gruppemøter

Kl.18:00

Evt. Debatt på redegjørelse

Orientering fra fylkesrådet:

  • Orientering fra fylkesråd for utdanning Elin D. Eide om læreplassgaranti 
  • Orientering fra fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande om investeringer 
  • Orientering fra fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik om IT sikkerhet/dataangrep
  • Orientering fra fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande om avvikling av sommertrafikken og om redusert passasjerkapasitet på NEXen

 

Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål, saksbehandling

 

Frist for signering av uttalelser

Fortsettelse interpellasjoner, skriftlige spørsmål, saksbehandling

 

Program onsdag 19.10.2022

Kl.09:00

Saksbehandling

Kl.12:00

Utsjekking av rom

Lunsjpause

Kl.13:00

Fortsettelse saksbehandling

Kl.16:00

Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov