Cookie Consent by TermsFeed Fylkestingets 4. samling 2021 i Svolvær - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Fylkestingets 4. samling 2021 i Svolvær

Foreløpig program

Mandag 18. oktober 

Sikkerhetsinformasjon fra hotellet 

Kl 09.00 - Fylkestingets åpning 

Ordfører Elisabeth Mikalsen, fra Røst kommune hilser fylkestinget 

Kulturinnslag 

Ordfører Frank Johnsen, fra Vågan kommune hilser fylkestinget 

Kulturinnslag 

Ungdommens fylkesråd taler til fylkestinget 

Redegjørelser fra fylkesrådet: 

  • Kraft i det grønne skiftet – fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland
  • Kompetanse og utdanning - uten utløpsdato ! – fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide

Prisutdeling  

  • Yrkesopplæringsnemnda – Opplæringsprisen i Nordland 
  • Døråpneren 2020 

Kl 11.00 - Gruppemøter 

Kl 12.30 - Lunsjpause 

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen 

Prisvinnerlunsjer 

Kl 13.30 - Komitemøter 

Kl 15.00 - Gruppemøte 

Kl 16.00 - Matpause 

Kl 16.30 - Komitemøter 

Kl 18.00 - Gruppemøter 

Kl 19.00 - Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime, samt forslag og uttalelser til evt. redegjørelse 

Kl 20.00 - Middag for fylkestinget

 

Tirsdag 19. oktober 

Kl 09.00 - Komitemøte 

Kl 10.30 - Oppstart plenum 

Tematime om reiseliv - Destinasjon Lofoten  

Kl 12.00 - Lunsjpause  

Kl 12.45 - Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ seniorrådgiver Edvard Aspelund orienterer om departementets vurdering vedrørende interpellasjoner og forslag til vedtak

Kl 13.15 - TV-aksjonen hilser  

kl 13.25 - Informasjon om sikkerhet i Nordland fylkeskommune, ved sikkerhet - og beredskapssjef Jostein Eliassen. Deltagelse fra Politiets sikkerhetstjeneste.

kl 14.00 - Frist for innlevering av uttalelser 

Orienteringer fra fylkesrådet: 

Evt. debatt på redegjørelser

Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling 

Kl 16.00 - Matpause og gruppemøter 

Kl 17.00 - Frist for signering av uttalelser 

Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling 

Kl 20.00 - Forhandlingene avsluttes.

Møtet fortsetter ut over kl. 20.00 dersom spørreinstituttet ikke er ferdig behandlet.

 

Onsdag 20. oktober 

Kl 09.00 - Saksbehandling 

Kl 12.00 - Lunsjpause og utsjekking av rom 

Kl 13.00 - Fortsettelse saksbehandling 

Kl 16.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov  
 

Saker som skal behandles under fylkestinget i oktober 2021