Cookie Consent by TermsFeed Spørreinstituttet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Spørreinstituttet

Muntlige spørsmål

Representanter som ønsker å stille muntlige spørsmål, må sende beskjed om dette senest kl. 20.00 første møtedag i fylkestinget. Representanten skal ikke melde fra om tema, men kun om at representanten ønsker ordet.

Interpellasjoner

Interpellasjoner skal være fylkesordføreren i hende senest torsdag kl. 09.00 i uken før fylkestingets samling og offentliggjøres.

Skriftlige spørsmål

Skriftlige spørsmål stilles senest torsdag kl.09.00 i uka før fylkestingets åpning.

Skriftlige spørsmål mellom fylkesting

Fylkestingets representanter kan sende skriftlige spørsmål til fylkesrådet om enhver sak som hører inn under fylkeskommunens ansvarsområde/virkeområde. Spørsmålene skal besvares skriftlig, normalt innen én uke.
Se spørsmål som har blitt stilt her