Cookie Consent by TermsFeed Sp: –På tide å jakte ørn! - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Sp: –På tide å jakte ørn!

–Nyfødte lam og reinkalver drepes. Store mengder sjøfugl tas av dage. Vi har nådd grensa for lenge siden! Nå er det på høy tid å få fjernet trusselen og ta ut langt flere ørner, konstaterer gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkesting, Kim Haugan Schei.

Nærbilde av hodet på en ørn. - Klikk for stort bildeØrna er en altfor stor trussel mot både beitedyr og sjøfugl, mener Schei. Susanne Forsland

Han mener kvotejakt på totalfredet ørn må komme på plass snarest mulig. Både hav- og kongeørna har vært helt fredet siden 1968. Så langt tilbake som i 2013 ble den totale bestanden anslått å ligge mellom 4 000 og 5 800 hekkende par, ifølge Schei. 
–Dette er 11 år gamle tall. Desperate bønder og reindriftsutøvere forteller hver vår om en ørnebestand ute av kontroll. Mens nyfødte lam og kalver drepes kommer beitebrukere til kort i jobben for å beskytte dyrene sine, sier Schei. Han viser til at det ofte er vanskelig å finne kadavrene, og at det derfor er et stort antall døde dyr som aldri kan bli dokumentert.

Trussel mot sjøfugl   

Schei påpeker at ørna også skaper enorme problemer for sjøfugl.

Bilde av mann  foran busk. Han står med hendene foldet over brystet. - Klikk for stort bilde

–Ørner som står klare til angrep ved fuglefjellene er blitt et vanlig syn. Selv om ørna ikke får tak i byttet sitt jages fuglene unna redene, og eggene blir et enkelt bytte for andre fugler, som måse og ravn, sier Schei. Blant sjøfuglene er han kanskje aller mest bekymret for Nordlands nasjonalfugl.

–Ærfuglen er blant fuglene som virkelig har fått merket fredningen av ørn. Bestanden har gått kraftig tilbake. Det kan ikke være slik at vi verner så hardt om én fuglerase at vi risikerer å utrydde andre. Det haster å få på plass kvotejakt på hav- og kongeørn, vi har ikke tid til å vente, avslutter Schei. Han vil nå ha med seg resten av Nordland fylkesting på å presse på for å få ned bestanden og gi et tryggere liv for både beitedyr og sjøfugl.

Her ser du hele uttalelsen som Senterpartiet ønsker at Nordland fylkesting skal stille seg bak:

Ja til kvotejakt på ørn!  

Både hav- og kongeørna har vært totalfredet siden 1968, og alt i 2013 ble den totale bestanden anslått å ligge mellom 4 000 – 5 800 hekkende par. Dette er altså tall fra 11 år siden, og man vet med stor sikkerhet at veksten ikke har stagnert siden den gang. 

Hver vår forteller desperate bønder og reindriftsutøvere om en ørnebestand som har kommet ut av kontroll. Nyfødte lam og kalver som drepes og beitebrukere som kommer til kort i jobben mot å beskytte dyrene sine mot den flyvende faren. Ofte er det vanskelig å finne kadavrene, og det er derfor et stort antall tapte dyr som aldri blir dokumentert. 

Det er ikke bare tamdyrene som blir plaget av den økende ørnebestanden, den skaper også store problemer for havfuglene. Ørn som står klare til angrep ved fuglefjellene er blitt et vanlig syn. Selv om ørna ikke får tak i byttet sitt, jages fuglene unna redene sine og eggene blir et enkelt bytte for andre fugler som eksempelvis måse og ravn.

Ærfuglen er Nordland sin fylkesfugl, og vi har lange tradisjoner med blant annet sanking av dun fra fuglen. Ærfuglen er blant fuglene som har fått merket konsekvensene av ørnefredningen. Denne bestanden har nå de siste årene gått kraftig tilbake. Det kan ikke være slik at vi verner om en fuglerase så hardt at vi risikerer utryddelse av andre fugler.

Nordland fylkesting ber Regjeringen åpne for kvotejakt på hav- og kongeørn.