Cookie Consent by TermsFeed Den kulturelle spaserstokken - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Den kulturelle spaserstokken

Nordland fylkesting har bevilget kr 1.500.000 til Den kulturelle spaserstokken for 2024.

Hver kommune mottar kr. 20.000,-. Det resterende beløpet fordeles etter kommunens antall innbyggere 67+. 

Virkemidlets formål

  • Å tilby profesjonell kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet til eldre.
  • Å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Få til et økt regionalt samarbeid om kunst og kulturtilbud for eldre. Bidra til at eldre gis økt anledning til å delta på kunst og kulturopplevelser.
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Tilskuddet anvendes til

  • Profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.
  • Transport for eldre til kunst- og kulturarrangementer.

Rapportering

Kommunene skal sende rapport på hvordan tilskuddet er brukt innen 1. mai to år etter at tilskuddet er mottatt.  Utbetaling av tilskudd kan bli holdt tilbake hvis utbetaling for to år tilbake ikke er rapportert. 

Ta gjerne kontakt med rådgiver hvis noe er uklart!