Cookie Consent by TermsFeed Nordland eldreråd - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordland eldreråd

Nordland eldreråd er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkestinget i fylkeskommunale saker. Rådet skal representere og ivareta eldres rettigheter og hensyn i fylkeskommunale saker. Nytt eldreråd ble konstituert 22. desember 2023. 

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av fylkestinget for hver valgperiode. Eldrerådet er lovpålagt gjennom kommuneloven og forskrift for medvirkningsråd.    

Nordland eldreråd har ni medlemmer med varamedlemmer. Fem av medlemmene velges ut blant alderspensjonistene i fylket, et av medlemmene representerer Sametingets eldreråd og tre medlemmer velges blant fylkestingsrepresentantene.