Cookie Consent by TermsFeed Prisen for årets miljøkommune - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Prisen for årets miljøkommune

Bli årets miljøkommune 2023

 

Ikon med familie og jordklode og symboler for vann, natur, gjenbruk - Klikk for stort bilde

 Årets miljøkommune er en pris som viser at en kommune har gjort betydelige, kreative og gode tiltak for å ta vare på naturen i sitt nærområde, ta hensyn til klima og involvere/engasjere lokalbefolkningen i prosessen. Og å jobbe med FNs bærekraftsmål. Kommunen som vinner prisen vinner også premiepotten på 100 000 kr.

Hensikten med prisen er å minske utslippet i Nordlands kommuner og å spre bevissthet om klima og miljø. Vi tror at ved å engasjere kommunene og befolkningen i kommunene, vil man også kunne spre et eierskap til gode klimatiltak og miljøtiltak, og skape et positivt bilde av hva kommunene og befolkningen gjør for å ta vare på naturen vår og klimaet. Kommunen som vinner vil være et godt eksempel for andre kommuner. Vi vil også Samle de gode ideene til kommunene for å vise til og inspirere de andre kommunene i Nordland.  

 

Hva er det?

Årets miljøkommune er en pris som viser at en kommune har gjort betydelige, kreative og gode tiltak for å ta vare på naturen i sitt nærområde, ta hensyn til klima og involvere/engasjere lokalbefolkningen i prosessen.  

 

Hvem kan søke?

Alle kommunene i Nordland kan søke. Tanken er at dette er et prosjekt som hele kommunen kan samarbeide om, og alt som er relevant til søknaden som skjer i kommunen kan benyttes i søknaden. Det er altså ikke være bare tiltak og lignende som kommunen arrangerer/gjennomfører som kan være med i søknaden, men også tiltak og lignende som arrangeres/gjennomføres av folk, klubber, organisasjoner og lignende i kommunen.

 

Hensikt

Hensikten med prisen er å minske utslippet i Nordlands kommuner, ta vare på lokalmiljøene og å spre bevissthet om klima og miljø. Vi mener at ved å engasjere kommunene og befolkningen i kommunene, vil man også kunne spre et eierskap til gode klimatiltak og miljøtiltak, og skape et positivt bilde av hva kommunene og befolkningen gjør for å ta vare på naturen vår og klimaet. Kommunen som vinner vil være et godt eksempel for andre kommuner. Vi vil også Samle de gode ideene til kommunene for å vise til og inspirere de andre kommunene i Nordland.

 

Hvordan skal det kåres?

Vinneren kåres av en jury som består av tre personer. Av disse vil det være to representanter fra Ungdommens fylkesråd og en representant fra Nordland fylkeskommune.

Kåringen av vinneren vil foregå på junitinget.

 

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde hva kommunen har gjort 

 • Beskrivelse av hva de har gjort 
 • Tiltak de har gjort det siste året.
 • Dokumentasjon på tiltak, gjerne i form av bilde og video.
 • Egenevaluering? Hva var bra, og hva kunne blitt gjort bedre
 • Hva ville de gjort med premiepengene med tanke på lokalmiljøet hvis de vinner

Det er greit å vite at søknaden ikke må være spesielt lang, så lenge dere får med det dere vil ha med.

 

Kriterier

Alle gode klima og miljøtiltak er positive klima og miljøtiltak! En stor kommune har ikke en fordel i forhold til en liten kommune. Det er ikke slik at den søknaden som har mest reduksjon i utslippstallene eller den søknaden med de minste utslippstallene vinner, men de som har gjort det best ut ifra mulighetene kommunen har på kriteriene nedenfor. Søknadene vil bli vurdert på følgende kriterier:

 • Involvering av lokalbefolkningen 
 • Ungt engasjement
 • Positive endringer på miljøet ved tanke på klima og miljø. 
 • Utslippskutt
 • Klimaløsninger / klimatiltak
 • Kreative og unike klimaløsninger / klimatiltak

De beste innsendte tiltakene og ideene vil også brukes til å lage en brosjyre til inspirasjon til andre kommuner.

 

Pengepott

Vinneren vil få bevilget en pengepott på 100 000 kroner. Pengene går til kommunen, disse pengene skal brukes på klima eller miljøfremmende formål. Pengene må ikke brukes på f.eks. en elektrisk buss, men kan også brukes til gratis servering på en strandrydding eller på å holde et arrangement. Tanken er at pengepotten skal være noe hele befolkningen i kommunen skal kunne nyte av!

Alle pengene må ikke brukes på en og samme ting/arrangement, men kan også brukes på flere små ting/arrangementer gjennom året.

 

Frist

1.november 2023

 

Hvordan søke?

Søknad sendes til Nordland fylkeskommune.
Via post: Nordland fylkeskommune, 8048 Bodø
Via e-post: post@nfk.no

Søknad merkes med Årets miljøkommune

 

Tips til gjennomføring

 • Engasjer lokalbefolkningen!
 • Ta kontakt og skap samarbeid med ungdomsråd, skoler, engasjerte i kommunen
 • Samle hvilke tiltak som har blitt gjort for klima og miljø fra ungdomsråd, skoler, engasjerte i kommunen
 • Hent mange ideer! Vær kreativ!  

 

Hvis det er noe dere lurer på: Ta gjerne kontakt!