Cookie Consent by TermsFeed 500 000 til bedre vannmiljø i Glomfjord - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

500 000 til bedre vannmiljø i Glomfjord

Fylkesråd Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi Susanne Forsland Fylkesrådet gir 500 000 kroner til å bedre miljøforholdene i Lille Glomvatn i Meløy kommune.

Tilskuddet kommer fra Nordland fylkeskommune, som samtidig inngår en samarbeidsavtale med Meløy kommune, Glomfjord Grendelag og Glomfjord industripark om gjennomføring av tiltaket.

- Dette vil ha stor betydning for miljøforhold i og ved vannet, samt bidra til at området igjen blir attraktivt for friluftslivet, forteller fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi.

Samarbeid for bedre vannmiljø

Det var Glomfjord Grendelag som først tok initiativ til arbeidet for å bedre vannmiljøet i Lille Glomvatn. Prosjektet er godt forankret gjennom et bredt samarbeid i Glomfjord og arbeidet har miljøfaglig forankring hos Statsforvalteren og vannområdekoordinator for Salten.

- Jeg må få rose initiativet fra grendelaget og det gode samarbeidet som er etablert. Dette er et godt eksempel på en hvordan lokale parter kan samarbeide for å løfte frem gode prosjekter for miljø og lokalsamfunn, og der Nordland fylkeskommune kan være med å bidra.

Fjerner uønsket vegetasjon

Ved å fjerne uønsket vegetasjon i Lille Glomvatn vil miljøtilstanden i vannet bedres. Ved å ta bort uønsket vegetasjon bedres også forholdene for friluftslivet både sommer og vinter. Situasjonen vil også bli bedre for beboere i nabolaget og Glomfjord videregående skole, som har vært plaget av insekter og lukt knyttet til gjengroingen.

-Dette prosjektet vil ha stor betydning for trivsel og miljøforhold i Glomfjord, og vi er svært fornød med å ha fylkeskommunen med på laget sier Sigurd Stormo, ordfører i Meløy kommune.

Tiår for restaurering av økosystemer

Vi går nå inn i FNs tiår for restaurering av økosystemer. Dette innebærer et økt fokus på bedre vannmiljø og å styrke naturmangfoldet.

- Jeg mener at samarbeidet er et godt eksempel for andre i Nordland som ønsker å bedre miljøforholdene i sitt lokalmiljø forteller, Kirsti Saxi.

Vil inspirere flere

Hun håper at prosjektet kan bidra til å inspirere andre til å løfte opp prosjekter for bedre vannmiljø og bidra til restaurering av økosystemer det kommende tiåret.

-Vannmiljø og attraktive miljøforhold i og rundt vannene i Nordland, har svært stor betydning for friluftslivet, avslutter Kirsti Saxi.