Cookie Consent by TermsFeed Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland

Par på kjøkken som ser på pc'en i lag.Nå kan innbyggere i Nordland få gratis klima- og energirådgivning.  I ett år fra november 2023 kan alle kommunene i Nordland tilby gratis klima- og energirådgivning til sine boligeiere.

Gode råd

Nå kan innbyggere i kommunene få objektive råd om hvordan de kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for sin husstand. Tilbudet er uforpliktende og består av gratis digital befaring med en objektiv energirådgivning og tilgang til Energiportalen.

Øker bevisstheten

Målsettingen med kampanjen er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om egen energibruk og gi råd som reduserer energibruken og bidrar til en mer klimavennlig hverdag.

 • Hvordan kan du bruke mindre energi på å holde boligen varm?
 • Hvilke energitiltak er smarte for din bolig?
 • Skal du satse på solceller eller varmepumpe nå?
 • Hvordan etablerer du ladeløsning for elbil?
 • Hvilke støtteordninger finnes?

 

– Tilbudet er en del av kommunenes viktige arbeid med klima og energi.  Energiportalen er et viktig verktøy  for å forutsi og forebygge energikostnader, samt øke kunnskapsnivået til innbyggere til å bidra til en grønn omstilling og kraftsikkerhet i regionen. Vi skal legge til rette for at innbyggere lettere skal kunne ta klimavennlige valg, sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø i Nordland fylkeskommune.

En energiportal kan derfor bli et viktig verktøy for å forutsi og forebygge energikostnader, samt øke kunnskapsnivået til innbyggere til å bidra til en grønn omstilling og kraftsikkerhet i regionen.

Informasjon om kampanjen finnes på kampanjesiden https://nfk.energiportalen.no/. Her kan du både energisjekke boligen din og bestille time for gratis energirådgivning.

Fakta om kampanjen

 • Gratis klima- og energirådgivning til alle boligeiere i Nordlands 41 kommuner
 • Digitale befaringer med energirådgiver i perioden · Energianalyse av egen bolig på nett på nfk.energiportalen.no
 • Tjenestene i kampanjen leveres av Simenergi AS og EEFFY AS.
 • Kampanjen er finansiert av Nordland fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket.
 • I kampanjeperioden vil kommunenes kanaler på nett og sosiale medier benyttes. Der kommer det nyttige tips og råd og artikler rundt temaet.


Hvorfor nå?

Stortingsmelding 26 - klima i endring, som kom 16. juni 2023, tydeliggjør at vi må alle jobbe mer intensivt og raskere med klimatilpasning for endringene skjer raskt og de foreslår energieffektivisering som den raskeste måten å få tilgang på fornybar kraft til industrien. En analyse gjort av NVE, anslår et potensial for effektivisering av bygg på opp mot 13 TWh, som tilsvarer 10% av Norges strømforbruk.

I lys av de store forandringene og som en ressurssterk region, satser Nordland stort på industriutvikling, blant annet innen batterier, grønt hydrogen og CCU/CCS for å bidra til den grønne omstillingen. Den store industrisatsingen og elektrifiseringen langs kysten i Nordland ser ut til å minst firedoble dagens strømforbruk ifølge Statnett

Derfor anser Nordland fylkeskommune at energiportalen blir et viktig bidrag for å redusere energibruk og redusere utslipp av klimagasser i private boliger. Herunder effektiv energibruk, frigi energi til andre sektorer, redusere belastningen på strømnettet og øke overgangen til fornybare energikilder. 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om kampanjen:

 • Prosjektleder Nils Ivar Jacobsen i Simenergi AS: mobil 92060617, e-post: nilsivar@simenergi.no
 • Prosjektleder Sara Abrahamsen i Simenergi AS: mobil 93484368, e-post: sara@simenergi.no