Cookie Consent by TermsFeed Klimapartnere sin strategisamling med alle regionene - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Klimapartnere sin strategisamling med alle regionene

6. og 7. mars var alle regionledere i Klimapartnere samlet ved Soria Moria hotell i Oslo, for to dager med fokus på dagens Klimapartnere. Her utformet vi “Klimapartneres Soria Moria-plattform - 2024”, som setter retningen for Klimapartnere nasjonalt framover.

De to dagene førte til en konkretisering av hvem Klimapartnere er, og hvordan alle regionene samlet kan styrke det nasjonale partnerskapet.

Klimapartnere skal ha klare mål og et stort fellesskap for å løse klimautfordringene sammen. Vi bruker best praksis nasjonalt og på tvers av regioner. Vi er en koblingsboks mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor. Vi deler de gode løsningene og inspirerer til handling. Vi snakker om klima på en håndgripelig og konkret måte. Vi utfordrer de eksisterende systemene og tenker nytt.

Klimapartnere sin visjon er at vi skal lykkes med omstilling for å nå 1,5-gradersmålet. Verdiene er å være “inspirerende, handlekraftig og koblende - i fellesskap”.  Målene er å være en pådriver til et grønt skifte ved å bidra til å:

  • Kutte de direkte utslippene innen 2030, Scope 1
  • Energieffektivisering, Scope 2
  • Kutte utslipp i verdikjedene, Scope 3
  • Skape grønne løsninger og næringsutvikling
  • Etablere flere sirkulære og mer ressurseffektive forretningsmodeller
Personer som jobber rundt en flip-over - Klikk for stort bildeNasjonal strategisamling for Klimapartnere. De ulike regionlederne velger hvilke arbeidsgrupper de vil delta i. Hilde Olsen

Dagene førte til en konkretisering av hva Klimapartnere nasjonalt vil oppnå, og hvilke tema vi ønsker å sette spesielt fokus på framover. De strategiske satsingsområdene som er trukket frem spesielt, er:

  • Scope 3: Redusere utslipp gjennom alle verdikjeder og innkjøp
  • Energieffektivisering
  • Natur = klima: Kunnskap rundt koblingen mellom natur og klima 
  • Klimaledelse: forankring, virksomhetsstyring og bruk av verktøy
  • Grønne forretningsmodeller: ressurseffektivisering 

Etter samlingen har vi også etablert ulike arbeidsgrupper som vil sikre at partnerskapet nasjonalt også vil ha en felles stemme, og vi vil prioritere å ha noen felles nasjonale webinarer.