Cookie Consent by TermsFeed Ny havn i Hadsel - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Milliontilskudd til miljøhavn i Hadsel 

Bilde av bru i Hadsel kommune - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Hadsel kommune får fem millioner kroner til realisering av Stokmarknes miljøhavn. – Dette prosjektet kan gi konkrete bidrag til det grønne skiftet, sier fylkesråd for plan- og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Denne gangen kommer tilskuddet fra Nordland fylkeskommune, som samtidig inngår en samarbeidsavtale med Hadsel i forbindelse med utbygginga av miljøhavna på østsiden av Børøya.

– Konkrete bidrag til det grønne skiftet

Tilskuddet ble enstemmig vedtatt i fylkesrådets møte tirsdag. Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland, peker på flere positive siFylkesråd Linda Helen Hauklandder ved miljøhavnprosjektet.

– Den nye havna kan gi konkrete bidrag til det grønne skiftet innenfor sjøtransport i regionen, samtidig som det legges til rette for jobbskaping og attraktive nyetableringer, sier fylkesråd Haukland.

– Virkelig et kvalitetsstempel

 Milliontilskuddet fra fylkeskommunen skal gå til kommunal infrastruktur, og er et kjærkomment tillegg til de nesten 17 millioner kronene fra Landbruks- og matdepartementet som for alvor satte fart på kaiprosjektet i 2019. Den som har kjørt over Børøya det siste året har kunnet følge den drivende fremgangen i prosjektet, og etter planen står om lag 50 dekar klare til bruk i løpet av høsten 2022.

Det vil bety at kommunen kan tilby tomter til bedriftene som står og banker på for å etablere seg i Hadsel. Etableringer som vil skape arbeidsplasser innenfor næringer som per i dag er nye for Hadsel.

– Vi er kjempeglade og fornøyde med at fylkesrådet ser verdien av Stokmarknes miljøhavn og bidrar til å holde farten oppe i arbeidet med realisering. Dette tilskuddet er virkelig et kvalitetsstempel på prosjektet vårt, sier hadselordfører Aina Nilsen. 

Treindustri er kaias bærebjelke

Miljøhavna skal blant annet legge grunnlaget for et sagbruk som kan levere til lokal treindustri. Blant annet til eksisterende pallefabrikk som trenger nok trevirke. Treindustri-prosjektet handler om å utnytte lokalt tømmer til lokal verdiskaping.

– Dette prosjektet handler om å bruke skogen til å skape verdifulle produkter av lokal tre. Kombinert med ei tømmerkai som gjør at tømmeret fraktes på sjø istedenfor vei, så er dette helt unikt i Nord-Norge, sier Nilsen.

Fra ord til handling

Miljøhavn-området utformes med en gjennomgående grønn tråd og er helt i tråd med Hadsel kommunes klimaplan og strategiske næringsplan. Kommunen og regionalt næringsliv jobber med flere utviklingsprosjekter innenfor etablering av treindustri, sirkulære verdikjeder og grønne løsninger for transportsektoren.

– Hadsel kommune går fra ord til handling. Vi gjør et betydelig løft nå for å få mer gods på sjø og skape nye grønne arbeidsplasser i regionen, samtidig som vi rendyrker en tryggere og mer åpent sentrum for befolkninga når konteinertrafikken flyttes ut av Stokmarknes sentrum. I dette arbeidet er vi avhengige av et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen, og derfor er det ekstra gledelig å se at fylkesrådet er så positive til det vi forsøker å få til her i Hadsel, sier ordfører Nilsen.