Cookie Consent by TermsFeed Nordland fylkeskommune støtter biogassløft i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordland fylkeskommune støtter biogassløft i Nordland

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge får 199 250 kroner i tilskudd fra Nordland fylkeskommune til å kartlegge potensialet for et blå-grønt samarbeid om biogassproduksjon i fylket.

Smilende mann i dress. Grafittivegg i bakgrunnen. Foto - Klikk for stort bildeArne Ivar Mikalsen Thor-Wiggo Skille

Prosjektet «Synergieffekter for biogassløft i Nordland» skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra ulike næringer, spesielt landbruk og havbruk, ved å utnytte restråstoffene til å produsere biogass og biogjødsel. Biogass er en fornybar energikilde som kan brukes til transport, oppvarming og elektrisitet, mens biogjødsel er et verdifullt gjødselprodukt for jordbruket.

– Prosjektet kan bidra til å utvikle et biogassmiljø i Nordland. Biogassproduksjon er en nokså ung og ny næring, som baserer seg på å utvinne energi fra restråstoffene fra ulike næringer. På denne måten kan vi skape en ny sirkulær verdikjede med sluttproduktene biogass og biogjødsel, sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø.

Kunnskapsdeling og mobilisering

Prosjektet skal planlegge og gjennomføre en befaring til utvalgte områder i Nordland for å møte ulike næringer, fortrinnsvis blå og grønn næring. Gjennom åpne infomøter, møteplasser og bedriftsbesøk skal prosjektet drive med kunnskapsdeling og mobiliseringstiltak. Prosjektet skal også utvikle en lokal verdikjede for biogassproduksjon og beregne klimaeffekten av disse prosjekteringer.

– Gjennom prosjektet ønsker vi å lage et grunnlag for et biogassmiljø i Nordland på tvers av næringer og offentlig/private aktører med håp om å skape synergieffekter mellom næringene. Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge har god kunnskap og erfaring i å beregne klimaeffekten ved tiltaket, påpeker Arne Ivar Mikalsen.

Biogass som klimatiltak

Tilskuddet til prosjektet kommer fra fylkeskommunens ordning for klimamidler, som skal bidra til kutt i klimagassutslipp fra aktører i Nordland, og øke kompetanse om hvordan kuttene i klimagassutslipp kan økes. Midlene skal bidra til klimagasskutt i hele Nordland, i privat og offentlig sektor og i ulike bransjer.

– Dette prosjektet er helt i tråd med formålet til tilskuddsordningen og har overførings- og læringspotensial til andre aktører. Regional plan for klima og miljø legger vekt på at man må redusere utslipp fra biologisk material og viktigheten av å øke den lokale verdiskapingen gjennom for eksempel produksjon av biogass, avslutter fylkesråd Arne Ivar Mikalsen.