Cookie Consent by TermsFeed Reviderte retningslinjer for Klimamidlene er vedtatt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Reviderte retningslinjer for Klimamidlene er vedtatt

Reviderte retningslinjer for Klimamidlene ble vedtatt 14.mai 2024 i fylkesrådet. Søknader sendes inn gjennom portalen regionalforvaltning.no. Søknader vil behandles samlet etter utgått søknadsfrist.

Det er satt søknadsfrist til 1.september. 

Ordningen skal bidra til kutt i klimagassutslipp fra aktører i Nordland, samt økt kompetanse om hvordan kuttene i klimagassutslipp kan økes. 

Ordningen er knyttet til oppfølgingen av regional plan for klima og miljø, og ambisjonen om å kutte klimagassutslipp i Nordland med 60 pst innen 2030 sammenlignet med 2009. I regional plan for klima og miljø trekkes følgende satsningsområder frem: 

  • Kommunikasjon, kompetanse og samarbeid 
  • Grønn omstilling – helhetlig planlegging og ledelse, klimaregnskap og budsjett, miljøledelsessystem og anskaffelser 
  • Energiomstilling og energieffektivisering 
  • Sirkulærøkonomi 
  • Karbonfangst og -bruk 
  • Klimarisiko og klimatilpasning, naturrestaurering 

Midlene skal bidra til klimagasskutt i hele Nordland, i privat og offentlig sektor og i ulike type organisasjoner.

Her kan du finne retningslinjene til Klimamidlene.