Cookie Consent by TermsFeed Saltstraumen marine verneområde - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Saltstraumen marine verneområde

Faggruppen for klima og miljø fikk denne uken besøke dykkesenteret Nord&Ne, for å høre om arbeidet de gjør i Saltstraumen, se bildeutstillingen og bli informert om det rike naturmangfoldet som finnes under havet.

Bilde av utstillingen, med flere store bilder som er plassert utenfor bygget, med informasjonstekst på både norsk og engelsk under bildene - Klikk for stort bildeUtstillingen av bilder fra livet i Saltstraumen marine verneområde. Hilde Olsen

Saltstraumen marine verneområde ble opprettet i 2013 for å ta vare på sjelden, sårbar og truet natur.  Sjøarealet har internasjonal verdi som friluftsområde, og er et kjent turistmål. Man kan besøke det marine verneområdet, men må ingen foreta noe som direkte eller indirekte kan forringe verneverdiene angitt i verneformålet.

Havområdet har et mangfoldig liv, med stor aktivitet. Vebjørn Karlsen har tatt flere bilder som viser deler av livet under vann i Saltstraumen, og som står utstilt utenfor bygget der Nord&Ne holder til. Det er bilder av ulike arter, med informasjon på både norsk og engelsk under hvert bilde, som forteller om hva bildet viser, men også mer utdypende om artene på bildene. Artene lever tett og lag på lag under vannet. Det finnes stadig nye arter i området, som man tidligere ikke har registrert.

I tillegg til det rike artsmangfoldet, har området en variert geologi, med blant annet store jettegryter, hull og tunneler.  Området har også en blanding av grunne og dype områder, viker og bukter. Dette fører til flere typer leveområder for ulike arter, også de som ikke er tilpasset liv i sterk strøm.

Over flere år har Nord&Ne lagt merke til endringene som har skjedd under havoverflaten, blant annet som følge av varmere vann og forsøpling.  De siste 6-7 årene har de observert en nedgang i antall fisk og reduksjon i størrelse på fisken. I tillegg kan de fortelle om fiskeliner som krabber, sjøfugl og tangen blir surret inn i.

Borghild Viem i Nord&Ne kan fortelle at turistene kommer til Saltstraumen for å se verdens sterkeste malstrøm, storslått natur, dykke og høre om lokal vikinghistorie. Det lokale næringslivet er opptatt av regenerativt reiseliv, og gjestene ved hotellet kan låne sykler for å komme seg rundt området. Viem er veldig fornøyd med at Saltstraumen fikk status som marint verneområde i 2013, men peker på utfordringer ved mangel på fiskerireguleringer, som gir et effektivt vern. Et eksempel er “catch and release”-metoden, der fisken dør selv om den slippes ut igjen.

Bilde av søppelet som er plukket opp fra havbunnen i Saltstraumen. Det er en rekke kroker og netting. Det er bilder fra oppyddingen under vann, med en fugl som har satt seg fast under vann. - Klikk for stort bildeBilde av søppel som er hentet opp fra Saltstraumen marine verneområdet i 2024 (per 27.mai). Hilde Olsen

Det samler seg mye fiskerelatert søppel i Saltstraumen, det kan være fiskeliner, fiskesluker, fiskestenger og plast knyttet til lokkemidler på sluker. Fiskelinene former et edderkoppnett over tang og dyr. Nord&Ne har lagt ut noe av søppelet som de plukker opp i dykkene sine, og illustrerer det utenfor sine lokaler. 

Bildet viser hvor mye de har hentet opp så langt i 2024. Tidligere var det også utstilt utstyr med blyinnhold. Dette er nå tatt bort, fordi blyet forurenset området.

 

Utstillingen er plassert utenfor Saltbrygga Ripnes, 8056 Saltstraumen.

For de som ønsker å følge med på livet i Saltstraumen og under havoverflaten, har Nord&Ne en egen Facebookside der de publiserer bilder og videoer.