Cookie Consent by TermsFeed Klimapartnere Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Klimapartnere Nordland

Klimapartnere er et nasjonalt partnerskap som kobler sammen ulike virksomheter, med felles mål om en grønn omstilling gjennom felles kreativitet, handlingskrav og gjennomføringsevne.  Partnerskapene tilbyr regionale og effektive møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer mellom akademia og offentlige og private virksomheter.  Klimapartnere Nordland legger til rette for partnerskapet i Nordland.

Sommer, grønt gress, en fjord og fjell - Klikk for stort bilde Trine Fredriksen

Klimapartnere Nordland er et nettverk med partnere fra hele regionen. Et fellestrekk hos partnerne er at de skal sette tydelige mål, dele kunnskap i nettverket og jobbe kontinuerlig med egen omstilling. Hovedmålet til Klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og å stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

Hva tilbyr Klimapartnere Nordland?

Vi arrangerer månedlig digital morrakaffe der vi oppdaterer om hva som har skjedd siden sist, og partnerne kan trekke frem ønskede tema. Dette er en arena der partnerne kan bli kjent med hverandre, og bygge nettverk. Vi sender ut månedlige nyhetsbrev om hva som har skjedd i løpet av den siste måneden, nyheter på nettsiden og fagstoff. Her presenterer vi også et tema som vi diskuterer på neste digitale morrakaffe.

Registrer deg her for å motta nyhetsbrev fra Klimapartnere Nordland

Vi arrangerer jevnlig digitale temadager, ofte i samarbeid med andre regioner i Nord. Ulike partnere inviteres til å dele egne erfaringer, og noen ganger inviterer vi inn andre aktører til foredrag. Dette er en arena for kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av regionene. 

Det er mulig å se opptak av tidligere temadager på Klimapartnere Nordland sin teams-side. Alle partnerne har tilgang til denne. 

Klimapartnere samlet med beviset på at de er en klimaparter - Klikk for stort bilde Nordland fylkeskommune

På nettsiden til Klimapartnere Nordland poster vi nyhetsartikler og partnerintervju. Her presenterer vi partnerne og trekker frem deres gode arbeid og løsninger. Du kan også finne flere gode løsninger fra det nasjonale nettverket på nettsiden til Klimapartnere i løsningsbanken.

Les mer på den regionale nettsiden til Klimapartnere Nordland