Cookie Consent by TermsFeed Landskap i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Landskap i Nordland

Landskapet i Nordland er mangfoldig, med stor variasjon i natur- og kulturpreg over korte avstander. Det er et økende behov for detaljert informasjon om hvordan landskap varierer, til bruk i lokal og regional forvaltning og planlegging.

Landskapskartlegging

For å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om landskap i lokal og regional forvaltning og planlegging har Nordland fylkeskommune fått utarbeidet en kartlegging av landskapet i fylket. Det er også gjennomført en analyse av sjeldne og typiske landskap i fylket. Arbeidet er gjennomført av Aurland Naturverkstad, med samarbeidspartnere, og resultatet fra arbeidet ligger i nedlastbare rapporter.

Se landskapskartleggingen i Miljødirektoratets kartportal Natur i Norge (NiN)

Europeisk landskapskonvensjon

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft i 2004. Konvensjonen tar sikte på å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. Norge er dermed forpliktet til å vurdere lovverket, forbedre kunnskapsnivået, utdanne fagfolk og bevisstgjøre publikum om landskap.

Landskapskonvensjonen skiller mellom kartlegging og analyse av landskap. Landskapstypekartlegging innebærer en avgrensning, typifisering og beskrivelse av landskapsområder. Landskapskartlegging er dermed noe annet enn landskapsanalyse, der målet er å vurdere utvalgte egenskaper ved landskapet i forhold til et klart definert formål/bruksområde.

Les mer om landskapskonvensjonen her

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. En del av formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på landskapsmessig mangfold, definert som «mangfoldet av landskapstyper». Også plan- og bygningsloven, gir føringer for ivaretakelse av kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap.

Lenke til Naturmangfoldloven

Les mer på fylkeskommunens side om naturmangfold her