Cookie Consent by TermsFeed Naturmangfold - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Naturmangfold

Naturmangfold understøtter alt liv på jorden og er fundamentet for menneskers livskvalitet, en sunn planet og økonomisk velstand. Naturmangfold gir oss mat, medisiner, energi, ren luft og rent vann. I tillegg beskytter naturmangfold mot naturkatastrofer, og er en kilde til rekreasjon og kulturell inspirasjon.

Biologisk mangfold i Nordland

Fylket vårt har landets lengste kystlinje og mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold. I havet ligger viktige gyteområder for torsk og på de ytterste øyene er det stor forekomst av sjøfugl som binder hav og land. I høyfjellet er det kalkrike områder som stimulerer et spesielt planteliv. Helgeland har store skoger med sjeldne lav og sopp og på Andøya finner vi store kystmyrer. Selv om en stor del av det biologiske mangfoldet er kartlagt på land, er det mye vi ikke vet om livet i havet.  Det gjenstår for eksempel å kartlegge hvor stor og sterk tang- og tareskogen er. Tareskog har vist seg å være en like effektiv bidragsyter som regnskogen i å fange opp menneskeskapte utslipp av CO2, og spesielt effektiv er den i kalde farvann. 

Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold,  er summen av mangfoldet i naturen. Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Naturmangfold er også et ord som rommer landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold.

Hvordan jobber fylkeskommunen med naturmangfold?

Fylkeskommunen har en egen faggruppe for klima og miljø som ligger under avdeling for samfunnsutvikling. En del av ansvaret til faggruppen er å gi faglige innspill til politiske saker. Den største, og kanskje viktigste, oppgaven vi har innenfor naturmangfold er å veilede kommunene i blant annet plansaker, handlingsprogram eller ulike prosjekter. Mens fylkeskommunen skal være veiledende, er det Statsforvalteren som er myndighetsutøvende. Fylkeskommunen skal også ha en utviklende rolle, og følger forskningsprosjekter på ulike tema knyttet til klima og miljø.

 

Hvordan ta hensyn til natur i planarbeidet?

 

Informasjon og nyheter

 

Tidligere kartlegginger og landskap