Cookie Consent by TermsFeed Klimabudsjett og klimaregnskap for fylkeskommunens virksomhet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Klimabudsjett og klimaregnskap for fylkeskommunens virksomhet

Klimabudsjettet er et viktig verktøy i fylkeskommunens arbeid med redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet. Det viser omfanget av utslippene og potensielle måter å gjøre kutt i utslippene på.

Du kan lese klimabudsjettet for 2022 i økonomiplanen her.

Se klimabudsjett for 2021 her

Klimabudsjettet er sektorovergripende og gjelder all fylkeskommunal virksomhet. Alle avdelinger og seksjoner har bidratt med aktuelle tall og datagrunnlag, og gitt innspill på tiltak og prosjekter som skal gjennomføres. Dette er imidlertid et langsiktig og relativt nytt arbeid som er under utvikling. Fylkesrådet er opptatt av at verktøyet må forbedres og utvikles slik at tiltakene blir mer treffsikre og reduksjonene kan tallfestes over tid.

Klimabudsjettet tar utgangspunkt i klimaregnskap for Nordland fylkeskommune som virksomhet.

Du kan se fylkeskommunens klimaregnskap her.