Cookie Consent by TermsFeed FN's Bærekraftsmål - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

FN's Bærekraftsmål

Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger bærekraftsmålene, de nasjonale klima- og miljømålene og lokalt folkestyre til grunn for samfunns- og arealplanleggingen, og legger til rette for trygge, bærekraftige og levende lokalsamfunn i hele landet.

Bilde: Jerker Lokrantz/Azote - Klikk for stort bildeRettighetshaver: Distributør FN-sambandet, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, sosiale faktorer og økonomi. Det er den samlede ivaretagelsen av disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 spesifikke, målbare delmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alt henger sammen med alt

For å vurdere om utviklingen er bærekraftig, må du se nærmere på de tre dimensjonene, og hvordan alle de 17 bærekraftsmålene henger sammen. Arbeid for å nå ett bærekraftsmål kan også påvirke oppnåelsen av andre.
Bærekraftig utvikling i kommunene må skje innenfor planetens tålegrenser. Både sosial og økonomisk utvikling er avhengig av at vi tar vare på den ene planeten vi har.

I utgangspunktet er alle FNs bærekraftsmål likestilte; ingen mål er viktigere enn andre. Men forskere ved Stockholm Resilience Centre har laget en modell, kalt bryllupskakemodellen, som viser at noen mål faktisk er viktigere og mer grunnleggende enn andre. Planeten vår har nemlig noen tålegrenser, og derfor må bærekraftsmålene som handler om å bevare naturen og miljøet og å stoppe klimaendringene, settes først. Vi kan ikke gå utover planetens tålegrenser, for det vil føre til konsekvenser som vil gjøre det vanskelig for oss mennesker å leve her.

Alle bidrag er verdifulle og alle må starte et sted

Vi kan alle bidra som privatpersoner, og som bevisste virksomheter og arbeidsgivere. Bærekraftig utvikling er summen av de valgene hver en av oss tar. Når alle gjør små endringer utgjør det til sammen betydningsfulle forskjeller. 

Viktigheten av samarbeid

Samarbeid anses som så viktig at det har fått et eget bærekraftsmål.

Verden må gå sammen på nye måter for å nå verdenshistoriens tøffeste mål. For å oppfylle bærekraftsmålene kreves nye og sterke partnerskap mellom myndigheter, næringslivet og lokalsamfunnet.

Det betyr behov for nye og sterke partnerskap

  • i lokalsamfunnet, med næringslivet, frivilligheten, utdannings- og forskningsmiljøer
  • regionalt og nasjonalt, på tvers av fylkeskommuner og kommuner
  • internasjonalt, på tvers av land og verdensdeler

 

Kilder: KS / NDLA