Cookie Consent by TermsFeed Regional plan for klima og miljø - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Regional plan for klima og miljø

Forsiden til regional plan for klima og miljø - Klikk for stort bilde

  (PDF, 22 MB) Regional plan for klima og miljø - grønn omstilling i Nordland er et strategisk verktøy for det regionale klima- og miljøarbeidet. Planen skal bidra til en helhetlig og felles tilnærming til klima- og miljøutfordringene og viser hvordan vi som samfunn kan komme langt på vei for å nå visjonen om et klimatilpasset lavutslippssamfunn innen 2050. 

Regional plan og handlingsprogram

Klikk for å lese Regional plan for klima og miljø (PDF, 22 MB)

Klikk her for å lese handlingsprogram for 2023/2024 (PDF, 867 kB)

Grønn omstilling handler om å bruke ressurser effektivt ved bruk av sirkulær økonomiske prinsipper, stoppe klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og legge til rette for en grønn og fornybar energiomlegging. I tillegg må vi tilpasse samfunnet til et endret klima og legge til rette for karbonlagring og fangst.

Planen omhandler 3 satsingsområder:

  • Klimakommunikasjon, kompetanse og samarbeid
  • Grønn omstilling
  • Klimatilpasning