Cookie Consent by TermsFeed Kontakt fylkesveg - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kontakt fylkesveg

Meld om feil eller mangler på telefon 175

Ser du noe vi eller trafikantene bør vite om? Er det feil og mangler på en fylkesveg? Ser du trafikkfarlige forhold, for eksempel gjenstander i vegen, oversvømmelser, bilstans, skade på veg og skilt? Er det noen som har dumpet søppel på rasteplassen? Ser du ødelagte busskur? Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 (døgnbemannet). 

Ved alvorlige hendelser må du ringe politiet: nødnummer 112, sentralbord 02800.

Takk for at du gir beskjed! 

Informasjon om kolonnekjøring, vegarbeid, stengte tunneler og strekninger

Sjekk trafikkmeldinger på 175.no eller ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 (døgnbemannet). 

Erstatning for skade på kjøretøy

Det er mulig å søke erstatning for skade som oppstår på kjøretøy når de kjører på fylkesvegene. 

Uaktsomhet som vilkår

Fylkeskommunene stiller vegene til rådighet for trafikantene slik de foreligger uten å ha påtatt seg noen garanti for at vegen til enhver tid skal være i 100% stand. De som bruker vegen må ferdes aktpågivende og varsomt, og avpasse farten etter vegens beskaffenhet og føre, sikt og trafikkforholdene ellers på stedet. Det er dermed ikke tilstrekkelig å påvise en skade og et økonomisk tap som følge av vegens beskaffenhet for å kunne pålegge fylkeskommunen et ansvar – vilkåret er i så fall uaktsomhet.    

Send søknad til Nordland fylkeskommune digitalt eller i brev til Nordland fylkeskommune, postboks 1485, Fylkeshuset, 8048 Bodø. 

Dette må du ha med i søknaden din: 

  • Vegnummer og sted
  • Dato og klokkeslett
  • Beskrivelse av hva som forårsaket skaden, og hvilken skade, med både tekst og bilder. 

Fagpersoner? Andre henvendelser?

Send oss e-post eller bruk kontaktskjema for sensitiv informasjon

Du kan også ringe sentralbordet på 75 65 00 00, så skal vi finne riktig kontaktperson.  

Felles postadresse for alle kontorstedene

Besøks-/pakkeadresser