Cookie Consent by TermsFeed Søknad om gravetillatelse - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Søknad om gravetillatelse

Skal du legge, flytte, reparere eller fjerne kabler og ledninger over, under og langs fylkesveg? Da skal du alltid sende søknad til Nordland fylkeskommune. Dette gjelder også hvis du skal grave i eller ved en fylkesveg. Søknadsplikten dekker vegeiers eiendomsområde og området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier. 

Søk om gravetillatelse 

Bruk skjemaet over når du skal søke om tillatelse til å grave ved eller langs fylkesveg, eller dersom du skal grave for å legge, flytte, reparere eller fjerne rør, kabler og ledninger over, under og langs fylkesveg.

I tillegg til gravetillatelse må du ha en godkjent arbeidsvarslingsplan. Det er Statens vegvesen som behandler søknader om arbeidsvarsling. Husk å legge ved gravetillatelsen fra Nordland fylkeskommune når du skal søke om arbeidsvarsling.
 

Innmelding av entreprenør 

Hvis entreprenør ikke var valgt på søknadstidspunktet kan du melde inn dette på skjemaet over.  
 

 Innsending av dokumentasjon 

På skjemaet over skal all påkrevd dokumentasjon i forbindelse med utført arbeid registreres. Vi anbefaler at du først fyller ut et egenkontrollskjema (PDF, 129 kB), slik at det er klart til du skal logge inn.  
 

Om søknaden

Søk om tillatelse innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, herunder nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal videre inneholde navn på ledningseier, kontaktperson hos ledningseier samt navnet på eventuell utførende entreprenør. Hvis entreprenør ikke er valgt på søknadstidspunktet, må du melde inn denne når det er avklart.

Ledningseier skal oppgi navn på kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Se også Samferdselsdepartementets veileder til ledningsforskriften av 19.05.2022.

Hensikten med søknaden er:

  • å sikre at trafikantene ikke påføres unødig ulempe i form av redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet, både i graveperioden og etter fullført arbeid.
  • å sikre at veg og gategrunn ikke forringes unødvendig.
  • å sikre at ledningseier/entreprenør kan gjennomføre prosessen så raskt og kostnadseffektivt som mulig.
  • å sikre hensynet til allerede eksisterende infrastruktur i grunnen.
  • å unngå unødig ulempe for naboer og næringsdrivende. 

Ved ledningsbrudd

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring, er det tilstrekkelig at du varsler Vegtrafikksentralen muntlig på telefon 175. Det er imidlertid viktig at du sender oss skriftlig søknad så snart som mulig. Krav til arbeidsvarsling gjelder.

Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan, skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til arbeidsvarslingnordland@vegvesen.no første hverdag etter at arbeidet er startet.