Cookie Consent by TermsFeed Fakta om fylkesveger i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fakta om fylkesveger i Nordland

Fylkesveg i Nordland 

  • 4043 km fylkesveg
  • 128 km gang-/sykkelveg
  • 52 tunneler med samlet lengde på 78 666 meter
  • 71 ferjeleier på fylkesvegnettet
  • 990 bruer

Hvilke veger er fylkesveger?

Fylkesveger har hvite vegnummerskilt
Riksveger har grønne vegnummerskilt

Kommunale veger har ikke nummer på kartet. 

Vegkart

Økonomi

Les om prioriteringer i Nordland fylkeskommunes økonomiplan 2022–2025 og budsjett 2022