Cookie Consent by TermsFeed Fv. 834 Nordstrandveien - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 834 Nordstrandveien

Sykkelveg, fortau, bedre busstopp og bedre vei – nå skal Nordstrandveien få en stor oppgradering.  Byggestart til høsten. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø.

Gate med bil og sykkelfelt med syklist.  Mennesker på fortau. Næringsbygg og bolighus. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeNordstrandveien i retning Mælen Illustrasjon: Multiconsult

Vil du ha nyhetsbrev?

I dette prosjektet kommer vi til å sende ut nyhetsbrev. Du kan melde deg på allerede nå. 

Meld deg på nyhetsbrev om Nordstrandveien – Bypakke Bodø

Pressemelding 17.06.2024: PK Strøm AS skal bygge Nordstrandveien

Pressemelding 06.03.2024: Søker utbygger til Nordstrandveien

Prosjektet i Nordstrandveien handler først og fremst om at det skal bli bedre forhold for de som sykler, går og tar buss. Dette er i tråd med bypakkens mål om å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer.   Nordstrandveien er dessuten slitt og trenger en skikkelig oppgradering.  

Vi skal bygge: 

  • Sykkelvei med fortau på vestsiden (sjøsiden) av veien. Syklister kan sykle i begge retninger.
  • Fortau på motsatt side.
  • Bedre bussholdeplasser med kantstopp/busslommer og busskur.
  • En vei med mer gatepreg 


Vi ønsker å øke andelen av sykkel- og kollektivreiser, ivareta Nordstrandveien som trafikksikker skoleveg og gjøre forholdene bedre og tryggere både for de som sykler og går.  

Det er PK Strøm AS som skal bygge Nordstrandveien. Nordland fylkeskommune er byggherre for dette bypakkeprosjektet. 

Mer om prosjektet

Nordstrandveien knytter nordsia/Kjerringøy sammen med Bodø sentrum og det nasjonale vegnettet.  Planen er at hele den 1300 meter lange Nordstrandveien mellom Rønvikveien og Mælen skal bygges om de neste årene. I første omgang handler det om strekningen fra Tjeldberget til Mælen. 

Strekningen Tjeldberget–Rønvikveien, inkludert ny bru over jernbanen, skal bygges etter at Tjeldberget–Mælen er ferdig.  Denne vil lyses ut senere som en egen entreprise i bypakken. 

Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt av Bodø kommune i 2018.  Se dokumentene hos Bodø kommune

Sykkelfelt, fortau, person med hun. Trær. Gate med biler og buss. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeNordstrandveien skal bygges om Illustrasjon: Multiconsult