Cookie Consent by TermsFeed Fv. 834 Nordstrandveien - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 834 Nordstrandveien

Anleggsstart i løpet av 2024. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø. 

Illustrasjon av veg og gang- og sykkelveg i Nordstrandveien. - Klikk for stort bildeVisualisering av prinsippene i løsningen. Nordstrandveien ved Amtmann Worsøes gate

 

Prosjektet i Nordstrandveien handler først og fremst om bedre forhold for de som sykler, går og tar buss. Dette er i tråd med bypakkens mål om å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer. 

Nordstrandveien er dessuten slitt og trenger en skikkelig oppgradering. Til sammen bidrar alle tiltakene til en tryggere strekning med høyere standard og større gatepreg.

Mer om prosjektet

Nordstrandveien knytter nordsia/Kjerringøy sammen med Bodø sentrum og det nasjonale vegnettet. Prosjektet omfatter 1300 meter utbedring og bygging av gjennomgående sykkelveg og fortau mellom Mælen og Rønvikkrysset.

Vi skal rydde opp i avkjørsler til næringsarealene, og vi skal lage gode løsninger for kollektivtrafikken. Prosjektet omfatter også ny bru over jernbanen, som vil erstatte den gamle brua som er i teknisk dårlig stand.

Gjennom disse tiltakene ønsker vi å øke andelen av sykkel- og kollektivreiser, ivareta Nordstrandveien som trafikksikker skoleveg, løse dagens arealbrukskonflikter mellom gående og syklende, samt gi Nordstrandveien et gatepreg.

Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt av Bodø kommune i 2018.  Se dokumentene hos Bodø kommune

Framdrift