Cookie Consent by TermsFeed TT-kort (tilrettelagt transport) - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

Skjema

Søknadsskjema og legeerklæring for TT-kort (DOCX, 33 kB)

Send søknaden med legeerklæringen til helse- og sosialavdelingen i hjemstedskommunen din. 

Reglementer

Reglement for søkere til TT-kort (PDF, 69 kB)

Reglement for kommunene (PDF, 75 kB)

Slik bruker du TT-kortet

 

Utvidet TT-ordning

Den utvidede TT-ordningen er en statlig ordning som kommer i tillegg til den fylkeskommunale. Sammen gir de to ordningene brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, et tilbud på om lag 200 enkeltreiser per år. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med kommunen din hvis du har spørsmål. Det er kommunen som behandler søknaden.