Cookie Consent by TermsFeed Taxiløyve - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir deg rett til å drive persontransport mot betaling, og er en godkjenning fra myndighetene om at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport. Nytt regelverk trådte i kraft fra 1. november 2020. 

Søke om drosjeløyve 

Søknad om drosjeløyve skjer ved bruk av et elektronisk søknadsskjema.  

Søknadsskjema for drosjeløyve

Informasjon og krav til innehaver av taxiløyve

Her finner du informasjon om hvilke krav og regler som gjelder for deg som har drosjeløyve fra før, og for deg som blir innvilget nytt drosjeløyve. 

Retningslinjer tildeling drosjeløyve jf. yrkestransportloven og fritak etter yrkestransportforskriften § 48 (L)(651173) (DOCX, 42 kB)

Hvem har løyve? 

Se statistikk og informasjon om løyver på nettsiden Transportløyve 

Andre typer løyver 

Løyver for reservedrosje blir til ordinære løyver 

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger noen forskjell på ordinære løyver og løyver for reservedrosjer. Alle løyver for reservedrosjer blir da drosjeløyver på lik linje med ordinære løyver. 

Overgangsordning for selskapsvognløyver 

Selskapsvognløyver gjelder til 1. november 2022. Det er ikke krav til merking eller taksameter i overgangsperioden så lenge de driver selskapsvognvirksomhet. Løyvene må konverteres til drosjeløyve innen 1. november 2022 for å fortsette virksomheten. 

Overgangsordning for maxitaxi 

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. juli 2025. Det er fortsatt krav om bankgaranti i overgangsperioden. Innen overgangsperiodens utløp må løyvet enten bli nedregistrert til ordinært drosjeløyve eller søke om turvognløyve. 

Endringer og opphør 

Du må melde fra om endringer i foretaket

Du må melde fra til fylkeskommunen hvis foretaket ditt endrer navn.  

Hvis foretaket ditt endrer organisasjonsnummer/foretaksnummer, for eksempel fordi du bytter organisasjonsform, må du søke om nye løyver med det nye organisasjonsnummeret. 

Du må melde fra om endring av innehaver/daglig leder eller transportleder 

Hvis foretaket får ny daglig leder eller transportleder må du melde fra til fylkeskommunen innen 28 dager fra endringen. Den nye daglige lederen/transportlederen må ha god vandel, og må sende oss en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. 

Hvor lenge varer drosjeløyvet? 

Løyvet er gyldig i ti år før det må fornyes. Har du allerede drosjeløyve når de nye reglene trer i kraft 1. november 2020, må du altså fornye løyvet ditt innen 1. november 2030. 

Oppsigelse må sendes til fylkeskommunen 

Hvis du vil si opp drosjeløyvet ditt, må du gi beskjed til løyvemyndigheten og levere tilbake løyvedokumentet. Først når løyvet er mottatt hos oss, og registrert som opphørt i løyvedatabasen, vil blant andre Justervesenet se at det ikke skal utføres kontroll av taksameter lengre. Det vil ikke lenger være oppsigelsestid til løyvemyndigheten, men det kan være at du har en avtale om oppsigelsestid med sentralen.

Fylkeskommunen kan tilbakekalle løyver 

Løyvemyndigheten kan fortsatt kalle tilbake løyvet ditt, hvis du ikke fyller krav og vilkår for å ha løyve, eller ikke retter deg etter forskrifter og vilkår for å drive løyvet.