Cookie Consent by TermsFeed Kommuner - tips til markering av Folkehelseuka - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kommune - tips til markering av Folkehelseuka

Et kommuneprogram bør ha et innhold som dekker alle grupper i samfunnet og ha en variasjon som synliggjør mangfoldet i folkehelsebegrepet. Gratis deltakelse og at arrangementet er åpent for alle gjør det mer tilgjengelig, og kan bidra til sosialt utjevning. 

Folkehelsekoordinatorene i kommunene har det lokale koordineringsansvaret for Folkehelseuka og kan være en informatør og pådriver. Send ut informasjon/invitasjon til ulike nettverk og opprett gjerne en arbeidsgruppe for Folkehelseuka. Publiser program og annet på kommunens nettside. Oppfordre innbyggere, frivillige lag og foreninger og lokale bedrifter til å ha et ekstra fokus på folkehelse og delta i markeringen av Folkehelseuka.

Man kan velge en temabasert folkehelseuke som kan sette fokus på kommunens satsningsområder i folkehelsearbeidet.

Hvis det er andre "uker" eller markeringer som skjer samtidig med Folkehelseuka, kan disse kombineres og aktiviteten/tiltaket legges inn i kommuneprogrammet. Eksempelvis har aktiviteter knyttet til Friluftslivets uke og Kulturminnedagene også stått på programmet for Folkehelseuka.

Kontakt lokal media for å skape blest rundt Folkehelseuka. 

Bruk Folkehelseukas Facebookside; inviter til deltakelse, publiser program og legg ut bilder.

Eksempler på arrangement / tiltak:
- Offisiell åpning av Folkehelseuka
- Lage en arena/et arrangement der lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan presenteres
- Kunstverksted, konserter, kulturminnedag, forestillinger og andre kulturelle aktiviteter
- «Folkehelsemarsj», ordførerens tur og andre friluftsaktiviteter
- Åpen svømmehall/stevne, åpen gymsal, friidrettsstevne og andre idrettsarrangement
- Åpning av nye tilbud til lokalbefolkningen kan legges til Folkehelseuka
- Tuftepark eller annen aktivitetspark i kommunen? Arranger veiledningskurs i bruk
- Spesielle mattilbud i kantina
- Konferanse, eksempelvis Ungdomskonferanse
- Foredrag til en eller flere målgrupper i kommunen
- Interne kurs/foredrag for administrasjon og politikere
- Gratis inngang på museer o.l
- Fotokonkurranse – beste bilde i Folkehelseuka
- Fremheve lokalprodusert og bærekraftig mat
- Bedriftsstafett
- Aktiv til jobben
- Åpen Kulturskole - prøv våre tilbud
- Møt en politiker (særlig fremfor valg)
- Åpent kommunehus/stand. Presentere tilbud i regi av kommunen
- Innspillsmøter til kommunale planer, medvirkningsprosesser til planlegging
- TellTur eller lignende