Cookie Consent by TermsFeed Koordinatoren - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Koordinatoren

I Folkehelseloven står det blant annet at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Kommunen skal bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer og iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

Folkehelsekoordinator har en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Organisatorisk vil det være nyttig å sitte i rådmannens stab, eller å ha gode rutiner for møter med kommunal ledelse. 

Fylkeskommunen skal veilede og følge opp kommunene. I Nordland har fylkeskommunen samarbeidsavtaler med alle kommunene om folkehelsearbeidet. Ta kontakt med oss hvis du ønsker "oppstartskurs".

Som koordinator er du en pådriver, deltar i planarbeid og skaffer nødvendige oversikter. Trenger du hjelp, skal vi i fylkeskommunen bidra. Fylkeskommunen har møter med kommunenettverkene og arrangerer er årlig folkehelseforum for å følge opp samarbeidet.

Kontaktpersoner i kommunene