Cookie Consent by TermsFeed Velferdsstaten kan ikke overleve uten Frivilligheten - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Velferdsstaten kan ikke overleve uten Frivilligheten

Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeKirsti Saxi Susanne Forsland  Vi skal feire Frivillighetens år i 2022 - fordi frivilligheten er en av grunnpilarene i den norske Velferdsstaten. Vi skal løfte frem betydningen den har for samfunnet og de som bidrar aktivt med sitt engasjement og fritid. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv. Det at mennesker engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet forebygger ensomhet og bygger fellesskap. De frivillige fellesskapene, foreningene og lagene gir samhold, tilhørighet, engasjement og er med på å skape gode relasjoner mellom mennesker. Det å bidra til å tilrettelegge for frivillig arbeid og møteplasser bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller og til bedre integrering. Vi vil styrke arbeide for frivilligheten i Nordland. Gjennom det får vi et Nordlandssamfunn med sterkere fellesskap (fra fylkesrådets politiske plattform). 

Nordland fylkesting har derfor vedtatt en strategiplan for frivilligheten. Strategien viser hvordan vi vil legge til rette for at frivillig sektor styrkes og dermed bidrar til sterke og levende lokalsamfunn. Vi vil arrangere fysiske og digitale samlinger i året som kommer, der satsings-områdene i strategien skal fokuseres på; Sosiale møteplasser, kompetansebygging, medvirkning, rekruttering, mangfold, økonomi, samarbeid og forankring. 

Omfanget av den frivillige innsatsen er vanskelig å måle, men det finnes tall som kan gi en pekepinn. Vi har 100 000 lag og foreninger i landet. 75% av befolkningen er medlemmer i en frivillig organisasjon, 51% er givere og 66% deltar med frivillig innsats. Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk og frivilligheten skapte i 2018 verdier for 78 milliarder kroner. Til sammenligning er Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslått til om lag 184 milliarder kroner i 2021. 

Dette viser hvor viktig frivillig sektor er i samfunnet vårt, og hvor avhengig vi er av den enkelte frivilliges innsats. Likevel trenger vi flere frivillige i de fleste frivillige lag og foreninger. Derfor må vi satse på rekruttering, og da må vi også tenke på de personene og gruppene som kanskje ikke er de første til å melde seg som frivillig. Det er mange som både ønsker og trenger å delta i frivillig arbeid. De trenger bare at noen aktive inviterer dem inn og inkluderer dem i det sosiale fellesskapet. 

«Utenforskap» er et av mange begreper som brukes på personer som på ulike måter står utenfor fellesskapet og sentrale samfunnsinstitusjoner. Denne gruppen øker i fylket og spesielt blant de unge, noe som er svært urovekkende. 

Nordland fylkesting har også vedtatt en strategi mot ungt utenforskap, og slått fast at vi har plass til og behov for alle. Våre unge skal kjenne på tilhørighet og ha mulighet for å delta i Nordlandssamfunnet ut fra egne forutsetninger. 

Vi er opptatt av at samfunnet skal være sosialt bærekraftig. Slike samfunn kjennetegnes av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Her spiller frivilligheten en viktig rolle. 

Frivillige lag og foreninger er viktige samarbeidspartnere for å skape gode oppvekstsvilkår i kommunene, blant annet gjennom inkluderende tilbud og aktiviteter og utvikling av sosiale møteplasser.  

Det offentlige kan ikke alene møte alle velferdsstatens utfordringer i fremtiden. Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap der ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger sammen med profesjoner, forvalting og politiske myndigheter. Jeg vil oppfordre alle kommuner til å gå i dialog med frivilligheten.   

Nordland fylkeskommune vil være med på å feire frivilligheten i 2022. Vi skal møtes og vi skal utveksle erfaringer og lære av hverandre. Du som trener fotballaget til datteren din, som bruker påsken i beredskap for hjelpekorpset, som setter av tid til å snakke med personer som har det vanskelig, som rydder søppel på strendene, som stiller opp på den lokale festivalen, som tilrettelegger med bruer og benker i marka og du som sørger for at korpsuniformene er i orden til 17. Mai. Takk! 

I 2022 skal dere feires, og det skal stimuleres til å rekruttere flere frivillige. 

Kirsti Saxi (SV) 

Fylkesråd for kultur, klima og miljø