Cookie Consent by TermsFeed Konferanseprogram 2023 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Konferanseprogram 2023

Husk sosial program 27.11 kl 16:45 Kunst i stedsutvikling - velkommen med på befaring i Molobyen! 

Mandag 27. november

Møteleder Silje Charlotte Wästlund, Nordland fylkeskommune
Mandag 27. november
Tidspunkt Tema Informasjon
08:30 - 09:55 Registrering Kaffe og minglesone
10:00 - 10:10 Velkommen til konferanse Odd Henriksen, Nordland fylkeskommune
10:10 - 10:30 Generalistkommune- utvalget NOU Tom Cato Karlsen, Statsforvalteren i Nordland
10:30 - 10:50 Nasjonale forventninger til planleggingen Vigleik Stusdal Normann, Kommunal- og distriktsdepartementet
10:50 - 11:15 Nytt fra Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland Gøran Raade-Andersen, Hanne Mari Myrvik og Charlotte Lassen (NFK), Tom Cato Karlsen (SF)
11:15 - 11:45 PAUSE Kaffe og minglesone
TEMA ERFARINGER FRA PROSJEKTER
11:45 - 12:00 KS-FoU prosjekter. Fylkeskommunen som planfaglig veileder og utprøving av samhandlingsformer for kommuneplanens samfunnsdel Erik Plathe, Asplan Viak
12:00 - 12.15 Distriktskommune 3.0 Arild Gjertsen, Nordlandsforskning
12:15 - 12.30 Øykommuneprosjektet Åsbjørn Vetti, KS Kompetanse
12:30 - 13:00 Hva er våre erfaringer? Panelsamtale ledet av Heidi Ramsvik, Nordland fylkeskommune Torild Foberberg Hansen, Træna kommune; Tor Henning Jørgensen, Dønna kommune; Arne Robert Svendsen, Andøy kommmune
13.00-14.00 LUNSJ
TEMA RULLERING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
14:00 - 14:10 Forenkling av prosessen for rullering av samfunnsplanen. Kommuneplanens samfunnsdel som politisk styringsdokument. politiske verksteder og politikeropplæring. Erik Plathe, Asplan Viak
14:10 - 15:00 Gruppearbeid og summing i plenum
15:00 - 15:30 PAUSE
TEMA PRIORITERING I ÅRLIG PLANHJUL
15:30 - 16:00 Hvordan koble økonomiplanen til kommuneplanens samfunnsdel for å sikre iverksetting? Gro Sæten, Rana kommune
16:00 - 16:30 Gruppearbeid
16:30 Slutt på faglig program dag 1
16:45 Sosial ettermiddag Kunst i stedsutvikling - velkommen med på befaring i Molobyen! (lenke øverst i programmet)
19:00 Alkoholfri velkomstdrikk

Tirsdag 28. november

Parallelle sesjoner ledet av Oddlaug Knutsen (SF) og Gøran Raade-Andersen (NFK). Felles sesjon ledet av Merethe Troli (SF)
Tirsdag 28. november
Tidspunkt Parallellsesjon 1 Tidspunkt Parallellsesjon 2
TEMA NATUR I PLANLEGGING - NYE TRIKS OG VERKTØY ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN FOR ALLE
08:30 - 08:50 Lille speil på veggen der - hvilken kommune er best på klimatilpasning? v/ Carlo Aal, Vestlandsforskning 08:30 - 08.45 Hva er sosial bærekraft og partnerskapsavtalens innsatsområder? Flerbruk av bygg og tilrettelegging av møteplasser. v/ Kari Hege Mortensen, Nordland fylkeskommune
08:50 - 09:10 Hva er sirkulærøkonomi – hva har det med naturkrisa å gjøre? v/Kjetil Bjørklund, KS 08:45 - 09:00 Eksempler fra folkehelseprogrammet og erfaringer fra Sørfold og Bodø v/ Malgorzata Dvorakova, NFK
09:10 - 09:30 Arealnøytralitet: hvordan gjenbruke areal? v/Anne Holten, Nordre Follo kommune 09:00 - 10:00 Workshop rundt case: Flerbruk av bygg, møteplasser og sirkulærøkonomi
09:30 - 10:00 Areal som begrenset ressurs: hvordan teller vi det som teller? v/Espen Reinfjord, Asplan Viak
10:00 - 10:30 PAUSE Kaffe og minglesone
TEMA NATUR OG FORNYBAR ENERGI - HAR VI RÅD TIL (IKKE) Å BYGGE NED MER NATUR? KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK
10:30 - 11:00 Hvordan skal kommunene forholde seg til fornybar energi? v/Kristian Blindheim, Fornybar Norge 10:30 - 11:00 Kommunal frivillighetspolitikk – hva betyr dette for samfunnsplanen og samfunnsutviklingen? v/ Brita Brekke, Frivillighet Norge
11:00 - 11:30 Grønn tråd i samfunnsplanleggingen – hvilken rolle spiller natur? Samtale ledet av Ingrid Agathe Bay-Larsen, Bodø kommune 11:00 - 11:30 Hvordan har vi klart å skape en robust frivillighetspolitikk? v/ Cathrine Theting og Marianne V. Grøttheim, Sømna kommune
11.30 - 12:30 LUNSJ
TEMA GODE FORHOLD FOR ALLE
12:30 - 12:40 Ny boligsosial lov v/ Marit Iversen, Statsforvalteren i Nordland
12:40 - 13:00 Sosial boligpolitikk - virkemidler v/ Elisabeth Larsen, Husbanken
13:00 - 13:30 Slik har vi jobbet hos oss v/ Arild Vonheim, Stad kommune
13.30 - 13:45 PAUSE
TEMA VERKTØY I PLANLEGGINGEN
13:45 - 14:10 Om enkelplanlegging.no og et utvalg av guider, arbeidsmetoder og verktøy i arbeidet med lokal samfunnsutvikling v/ Mona Handeland, Distriktssenteret
14:10 - 14:40 FRAMSIKT - presentasjon av planmodulen v/ Walter Tjønndal, Framsikt
14:40 - 15:00 Erfaringer med bruk av FRAMSIKT v/ Kai Einar Roterud, Indre Østfold kommune
15.00 Slutt. - Vel hjem og velkommen tilbake neste år!