Cookie Consent by TermsFeed Arbeid med den neste regionale planstrategien for Nordland pågår - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Arbeid med den neste regionale planstrategien for Nordland pågår

Nordland fylkeskommune har startet arbeidet med regional planstrategi for Nordland. For å få innspill til neste planstrategi er det gjennomført to arbeidsverksted i Bodø 22. februar og 15. mars.

Bakgrunn 

Planstrategien skal vise de største utfordringene og mulighetene i fylket framover, fastsette langsiktige utviklingsmål og avgjøre hvilke regionale planer det er behov for.  Formålet med verkstedene var å hente erfaringer fra bruk av gjeldende planstrategi og regionale planer, undersøke om det er behov for ny kunnskap på områder og få forslag til ny regional planstrategi.  Verkstedene ble gjennomført med prosessbistand fra NORCE og Holth og Winge, som vant anbudskonkurransen tilknyttet oppdraget. 

Arbeidsverksted 22. februar 2024

Mennesker i et rom  - Klikk for stort bildeDeltakere på arbeidsverkstedet i Bodø 22.02.24 lytter til innleder Liss-Ane Simonsen

Arbeidsverkstedet 22. februar 2024 ble gjennomført med fylkesadministrasjonen, fylkesrådet, medvirkningsrådene og gruppelederne for partiene på fylkestinget.  Det var 85 deltakere og de fikk presentert utviklingstrekk for Nordland og de ulike avdelingene i fylkesadministrasjonen la fram deres erfaringer og innspill.  Etter presentasjonene ble det gjennomført gruppearbeid. 

Arbeidsverkstedet 15. mars

Arbeidsverkstedet 15. mars 2024 ble gjennomført med fylkeskommunen, regionale myndigheter og et utvalg av kommunene i Nordland.  Av regionale myndigheter deltok Norges vassdrags- og energidirektoratet, Statsforvalteren i Nordland, Fiskeridirektoratet og Sametinget. Av kommuner var Vefsn, Vågan, Flakstad, Vevelstad og Bodø kommune tilstede. 

Det ble holdt presentasjoner fra de regionale myndighetene tilstede, etterfulgt av gruppearbeid.

Videre arbeid 

På bakgrunn av verkstedene utarbeides det en sammenstilling og sluttrapport, som skal benyttes videre i arbeidet med den regionale planstrategien.  Mer informasjon om prosessen, og oppdateringer underveis kan leses på www.nfk.no/planstrategi