Cookie Consent by TermsFeed Erfaringer fra Øykommuneprosjektet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Erfaringer fra Øykommuneprosjektet

folk på kai.foto - Klikk for stort bilde Odd Steinar Åfar Viseth

Træna, Røst og Værøy kommuner delte erfaringer fra Øykommuneprosjektet på Beddingen Kulturhus i Bodø 12. og 13. juni 2023.

Øykommuneprosjektet arrangerte konferansen "Små kommuner - robuste grep" i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland, KS i Nordland og Nordland fylkeskommune. Målet med konferansen var å dele erfaringer fra prosjektet og fortellinger fra andre små kommuner. Konferansen ble også en anledning til å reflektere over hva små kommuner kan gjøre for å være robuste for framtida. 

På programmet stod temaer som ung inkludering, funn og anbefalinger fra Generalistkommuneutvalget, gode grep for å fremme mikrourbanitet, fellesskap og identitet gjennom arkitektur, boligmuligheter, og gode råd om samarbeidsmuligheter for små kommuner. 

Program erfaringskonferanse 12. - 13. juni 2023 (PDF, 384 kB)

Bilder fra konferansen 

Fakta om Øykommuneprosjektet

  • Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom øykommunene Værøy, Træna og Røst initiert og finansiert av Statsforvalteren i Nordland. I den første fasen (2021) ble det utarbeidet kunnskapsgrunnlag, planstrategier, oppstart planarbeid. Andre prosjektfase går over perioden 2022 – 2025.
  • Prosjektet utforsker kommunenes handlingsrom i møte med utfordringer knyttet til demografi, rekruttering av fagkompetanse, og merkostnader som ikke kompenseres gjennom dagens inntektssystem.
  • Prosjektet bygger på kommunenes muligheter basert på velfungerende interkommunale samarbeid, rikt organisasjonsliv, konkurransedyktig næringsliv, muligheter for næringsutvikling, særlig innen fiskeri, reiseliv og kulturliv, og generelt godt omdømme.  
  • Prosjektet arbeidet helhetlig i et Kommune 3.0 perspektiv og med 10 innsatsområder som skal gi grunnlag for robuste og bærekraftige kommuner for fremtiden gjennom et fremtidsrettet og oppdatert planverk
  • Langsiktig prosjektmål: Værøy, Røst og Træna utnytter sine konkurransefortrinn og sitt mulighetsrom slik at kommunen kan være gode livsløpssamfunn i fremtiden
  • Prosessmål: Prosessen skal være involverende og gi eierskap til utfordringer og muligheter, herunder frembringe nye ideer og mobilisere ressurser, blant folkevalgte, ansatte, innbyggere og samarbeidspartnere (næringsliv, frivillige lag og organisasjoner, andre offentlige organisasjoner som Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, KS, andre nabokommuner m.fl.). Prosessen skal ivareta alle formalkrav i Plan og bygningsloven