Cookie Consent by TermsFeed Nyheter planer og planlegging - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nyheter planer og planlegging

Årets store planbegivenhet i Nordland finner sted i Bodø 27. - 28. november

Konferansens tema for 2023 er samfunnsdelen som styringsverktøy. Målgruppen er alt fra kommunale planleggere, folkehelsekoordinatorer, kommunedirektører og ordførere, i tillegg til øvrig statlig forvaltning. 

Webinar 27. oktober: ny forskning om planlegging i distriktskommunene

Tema for webinaret er hvordan mindre kommuner kan ivareta sin oppgave som planmyndighet. Veilederen enkelplanlegging.no presenteres med gode tips til hvordan nettsiden kan tas i bruk.    

Ny veileder for enklere planlegging

Nettsiden enkelplanlegging.no er utarbeidet av Distriktssenteret i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet.   

Innovasjonsteam skal hjelpe Andøy med å tette boligtapet

Fremtidens Andøy trenger både nye boliger og bedre møteplasser. Et innovasjonsteam skal nå hjelpe kommunen med å finne nye løsninger. 

Nordland trenger planleggere med tverrfaglig kompetanse

Mange distriktskommuner mangler kompetanse og kapasitet på planområdet, også i Nordland. Dette kommer fram i utredningen om Generalistkommunesystemet som er på høring fram til 1. oktober. Fylkesråd for plan og næring, Linda H. Haukland (Krf), ønsker større fokus på hvordan kommunene i Nordland kan møte utfordringer og muligheter gjennom planleggingen. – Jeg er veldig glad for at NMBU sammen med Nord universitet løfter betydningen av den tverrfaglige kompetansen på planfeltet, og som kan være med på å utvikle framtidas Nordland. 

Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging

I juni kom de nasjonale forventninger for perioden 2023-2027 som både fylkeskommunen og kommunene i Nordland skal legge til grunn for sitt planarbeid. 

Mo i Rana setter byutvikling på agendaen

Resultatene fra prosjektet "Bærekraftig byutvikling" ble presentert for innbyggere og næringsliv 21. og 22. juni. Hvordan komme fra muligheter til gjennomføring? Dette spørsmålet ble utgangspunktet for gode samtaler om viktigheten av tillit og forståelse for hverandres roller i byutviklingen. 

Erfaringer fra Øykommuneprosjektet

Træna, Røst og Værøy kommuner delte erfaringer fra Øykommuneprosjektet på Beddingen Kulturhus i Bodø 12. og 13. juni 2023.

Andøy er en av fem GNIST-kommuner i 2023

Kommunen vant fram gjennom å løfte fram utfordringer knyttet til boligtilbud og mangel på møteplasser. Fylkesråd for plan og næring, Linda H. Haukland, er stolt og fornøyd med at Andøy kommune lykkes med å få gjennom sin søknad.  

To Nordlandskommuner til finalen for GNIST 2023

Flere representanter fra Andøy og Beiarn deltok i oppstarten av det nasjonale innovasjonsprogrammet GNIST 8. og 9. mai i Oslo . - Jeg er veldig fornøyd med at to kommuner fra Nordland kom gjennom det første nåløyet for å bli GNIST-kommune i 2023. Det er viktig å tenke nytt om steds- og næringsutvikling, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland (Krf) .